Tạo biểu đồ trên biểu mẫu hoặc báo cáo

Biểu trang bị là hình đồ họa hiển thị tài liệu dạng số nhập một sắp xếp không gồ gề, trực quan tiền và đã cho chúng ta thấy những quan hệ tài liệu chính yếu. Quý khách hàng hoàn toàn có thể thêm thắt biểu trang bị nhập biểu mẫu/báo cáo nhập tư liệu Access trực quan tiền hóa tài liệu của tôi và thể hiện ra quyết định thông minh. Quý khách hàng hoàn toàn có thể kết ghép biểu trang bị với bảng hoặc truy vấn và tùy chỉnh biểu trang bị với rất nhiều tính chất không giống nhau. Thậm chí, chúng ta cũng có thể thực hiện mang đến biểu trang bị mang tính chất tương tác. Ví dụ: nếu như bạn lựa chọn 1 ngôi trường hạng mục không giống bên trên cỗ thanh lọc biểu khuôn hoặc report, các bạn sẽ thấy những độ quý hiếm biểu trang bị không giống nhau. Trong Access, chúng ta cũng có thể tạo nên biểu trang bị cột, lối, thanh, hình trụ và phối kết hợp.

Biểu trang bị kết hợp: biểu trang bị cột liên cụm thể hiện tại con số ngôi nhà bán sản phẩm năm và biểu trang bị lối tế bào mô tả giá bán khoảng mặt hàng tháng

Bạn đang xem: Tạo biểu đồ trên biểu mẫu hoặc báo cáo

Biểu trang bị Kết phù hợp Mẫu

Chọn loại biểu trang bị tương thích nhất với nhu yếu của bạn
— Cột (với video clip chỉ dẫn từng bước)
— Đường (với video clip chỉ dẫn từng bước)
— Thanh (với video clip chỉ dẫn từng bước)
— Hình tròn xoe (với video clip chỉ dẫn từng bước)
— Kết phù hợp (với video clip chỉ dẫn từng bước)Biện pháp tốt
nhất muốn tạo biểu trang bị Access

Tạo biểu đồ

Các bước quan trọng muốn tạo biểu trang bị nhập Access là:

 • Kết ghép biểu trang bị với mối cung cấp tài liệu (chẳng hạn như bảng hoặc truy vấn).

 • Ánh xạ những ngôi trường với những chiều biểu trang bị, là những bộ phận chủ yếu của một biểu trang bị. Các chiều Trục (Danh mục), Chú giải (Chuỗi)Giá trị (Trục Y) đều được trình diễn theo gót những cơ hội không giống nhau tùy nằm trong nhập loại biểu trang bị.

 • Thêm những bộ phận biểu trang bị bổ sung cập nhật (chẳng hạn như nhãn tài liệu và lối xu hướng) nhằm nâng cấp và thực hiện rõ ràng biểu trang bị.

 • Định dạng biểu trang bị và những bộ phận không giống nhau của biểu trang bị. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể format những chuỗi tài liệu riêng rẽ lẻ, là một trong những tụ tập những độ quý hiếm nhập một cột, thanh, lối hoặc lát tách hình trụ ứng với chú thích biểu trang bị.

Đầu trang

Các bước bắt đầu

 1. Tạo hoặc banh biểu khuôn hoặc report nhập hành lang cửa số Thiết kế. Để tạo nên, lựa chọn Tạo Biểu mẫu > Thiết nối tiếp Biểu mẫuhoặc Thiết nối tiếp Báo cáo. Để banh, bấm vào cần nhập thương hiệu biểu khuôn hoặc report nhập thanh dẫn phía, rồi lựa chọn Thiết nối tiếp biểu mẫu hoặc Thiết nối tiếp báo cáo.

 2. Chọn Thiết kế > Chèn biểu đồ Biểu tượng Biểu trang bị hiện tại đại, lựa chọn 1 loại biểu trang bị, rồi thả biểu trang bị ê nhập biểu khuôn hoặc report. Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy coi Chọn loại biểu trang bị tương thích nhất với nhu yếu của người tiêu dùng.

  Ngăn Cài bịa đặt biểu đồ banh rời khỏi và một sơ trang bị khuôn sẽ tiến hành hiển thị nhập lưới Thiết nối tiếp biểu khuôn.

  Biểu trang bị mẫu

  Sử dụng núm tinh chỉnh và điều khiển Ảnh con cái chạy mũi thương hiệu dọc nhị đầu Ảnh con cái chạy mũi thương hiệu ngang nhị đầu nhằm chỉnh cỡ biểu trang bị hoặc bịa đặt lại địa điểm biểu trang bị bằng phương pháp kéo Biểu tượng La bàn.

  Sử dụng ngăn Cài bịa đặt biểu đồ để tại vị thông số kỹ thuật mang đến mối cung cấp tài liệu của biểu trang bị, lựa chọn những ngôi trường Trục (Danh mục), Chú giải (Chuỗi)Giá trị (Trục Y), rồi format biểu trang bị.

Đầu trang

Cài bịa đặt dữ liệu

 1. Chọn tab Dữ liệu bên trên ngăn Cài bịa đặt biểu đồ.

 2. Chọn Bảng, Truy vấn hoặc Cả hai, rồi lựa chọn mối cung cấp tài liệu kể từ list thả xuống. Có tương hỗ Truy vấn chuyển sang.

  Theo khoác tấp tểnh, sơ trang bị khuôn được thay cho thế vị biểu trang bị thẳng dùng nhị ngôi trường trước tiên nhập mối cung cấp tài liệu bên dưới dạng chiều Trục (Danh mục)Giá trị (Trục Y). Thông thông thường, cột trước tiên nhập bảng là khóa chủ yếu và chúng ta cũng có thể không thích dùng cột ê thực hiện một chiều nhập biểu trang bị. Thuộc tính biểu trang bị Xem trước tài liệu trực tiếp trấn áp coi các bạn đem thấy tài liệu thẳng ko.

  Mẹo    nếu như mối cung cấp tài liệu của người tiêu dùng chứa đựng nhiều ngôi trường, hoàn toàn có thể tiếp tục thuận tiện rộng lớn nếu như bạn tạo nên một truy vấn số lượng giới hạn ngôi trường, nhằm chỉ hiển thị những ngôi trường mình thích nhằm mục tiêu đơn giản và giản dị hóa việc lựa lựa chọn ngôi trường.

 3. Trong những mục Trục (Danh mục), Chú giải (Chuỗi)Giá trị (Trục Y), lựa chọn tối thiểu nhị ngôi trường muốn tạo biểu trang bị. Thực hiện tại những thao tác sau:

  • Trục (Danh mục)    Bên bên dưới mục này, nên lựa chọn một hoặc nhiều ngôi trường.

   Chiều biểu trang bị này hiển thị những độ quý hiếm ở ngang nhập sắp xếp biểu trang bị XY ở biểu trang bị cột liên cụm và biểu trang bị lối, cũng tựa như những độ quý hiếm theo gót theo hướng dọc nhập biểu trang bị thanh liên cụm.

   Trục biểu trang bị cột liên cụm

   Trục biểu trang bị đường

   Trục biểu trang bị thanh liên cụm

   Kết luyện khoác tấp tểnh của ngôi trường ngày là Tháng. Để thay cho thay đổi, nhấp vào mũi thương hiệu xuống và lựa chọn kể từ list, bao hàm cả tùy lựa chọn Không có nhằm vô hiệu hóa kết luyện.

   Khi các bạn lựa chọn nhiều ngôi trường Trục (Danh mục), một khối hệ thống phân cấp cho bao gồm những khấc phân chia chừng sẽ tiến hành tạo nên dọc từ lối chiều (chẳng hạn như Tiểu bang phía bên trong Khu vực).

  • Chú giải (Chuỗi)    Bên bên dưới mục này, nên lựa chọn một ngôi trường.

   Chiều biểu trang bị này tiếp tục xoay những độ quý hiếm ngôi trường nhập những nhan đề cột. Ví dụ: những độ quý hiếm nhập ngôi trường Tiểu bang được hoán thay đổi thực hiện nhan đề cột và từng độ quý hiếm phát triển thành một chuỗi tài liệu riêng không liên quan gì đến nhau.

  • Giá trị (Trục Y)     Mé bên dưới mục này, nên lựa chọn một hoặc nhiều ngôi trường.

   Chiều biểu trang bị này hiển thị những độ quý hiếm theo gót theo hướng dọc nhập sắp xếp biểu trang bị XY nhập biểu trang bị cột liên cụm và biểu trang bị lối, cũng tựa như những độ quý hiếm theo hướng ngang nhập biểu trang bị thanh liên cụm.

   Giá trị biểu trang bị cột liên cụm

   Giá trị biểu trang bị đường

   Giá trị biểu trang bị thanh liên cụm

   Mỗi ngôi trường các bạn lựa chọn ứng với cùng một chuỗi tài liệu. Khi các bạn lựa chọn nhị hoặc nhiều ngôi trường Giá trị (Trục Y), các bạn ko thể lựa chọn 1 ngôi trường Chú giải (Chuỗi). Theo khoác tấp tểnh, những ngôi trường Giá trị (Trục Y) tiếp tục phát triển thành chú thích.

   Theo khoác tấp tểnh, từng ngôi trường được lựa chọn đều được kết luyện. Đối với ngôi trường số và chi phí tệ, kết luyện khoác tấp tểnh là Tổng. Đối với toàn bộ những ngôi trường không giống, kết luyện khoác tấp tểnh là Đếm. Để thay cho thay đổi kết luyện, nhấp vào mũi thương hiệu xuống, rồi lựa chọn kể từ list, bao hàm cả tùy lựa chọn Không có nhằm vô hiệu hóa kết luyện.

   Ghi chú    Các ngôi trường văn bạn dạng cần dùng kết luyện Đếm. Tất cả ngôi trường Giá trị (Trục Y) được lựa chọn cần được kết luyện hoặc ko kết luyện.

Ghi chú    cũng có thể kết hợp những ngôi trường không giống nhau nhưng mà hãy Để ý đến những điều sau:

 • Ở nấc ít nhất, lựa chọn tối thiểu một ngôi trường Trục (Danh mục) và một ngôi trường Giá trị (Trục Y).

 • Bạn chỉ hoàn toàn có thể lựa chọn 1 ngôi trường Chú giải (Chuỗi) tuy nhiên chúng ta cũng có thể lựa chọn nhiều ngôi trường kể từ những mục Giá trị (Trục Y) hoặc Trục (Danh mục).

 • Nếu các bạn lựa chọn 1 ngôi trường Trục (Danh mục) và một ngôi trường Chú giải (Chuỗi), các bạn chỉ hoàn toàn có thể lựa chọn 1 ngôi trường Giá trị (Trục Y). Để thêm 1 ngôi trường Giá trị (Trục Y) bổ sung cập nhật, hãy quăng quật lựa chọn ngôi trường Trục (Danh mục) hoặc ngôi trường Chú giải (Chuỗi).

 • Nếu các bạn lựa chọn 1 ngôi trường Chú giải (Chuỗi), hãy chỉ lựa chọn 1 ngôi trường Giá trị (Trục Y) và ngôi trường này cần được kết luyện.

Đầu trang

Cài bịa đặt tấp tểnh dạng

 1. Chọn tab Định dạng bên trên ngăn Cài bịa đặt biểu đồ.

 2. Chọn Một Chuỗi Dữ liệu kể từ list thả xuống.

  Mỗi chuỗi tài liệu mang trong mình 1 tụ tập tính chất duy nhất

 3. Đối với từng chuỗi tài liệu, hãy bịa đặt một hoặc nhiều tính chất sau đây:

  • Tên hiển thị    Tên của Chuỗi tài liệu nhập chú thích biểu trang bị.

  • Loại biểu đồ     Thuộc tính này chỉ hiển thị với Biểu trang bị phối kết hợp. Sử dụng tính chất này nhằm thêm thắt những loại biểu trang bị không giống nhau nhập Biểu trang bị phối kết hợp, từng biểu trang bị cho 1 chuỗi tài liệu. Tổ phù hợp Biểu trang bị phối kết hợp khoác tấp tểnh là Biểu trang bị cột liên cụm mang đến chuỗi tài liệu trước tiên và Biểu trang bị lối mang đến chuỗi tài liệu loại nhị. Quý khách hàng hoàn toàn có thể bịa đặt loại biểu trang bị không giống nhau mang đến từng chuỗi tài liệu. Nếu biểu trang bị chỉ tồn tại một chuỗi tài liệu thì này đó là Cột liên cụm.

   Ghi chú   Tránh lầm lẫn tính chất này với tính chất Loại biểu đồ nhập trang tính tính chất biểu trang bị.

  • Độ dày đường     Chọn chừng dày lối theo gót nấc tăng 0,25 điểm. Thuộc tính này chỉ hiển thị với Biểu trang bị lối.

  • Loại gạch     Chọn loại lối Nét liền, Gạch, Chấm, Gạch chấm hoặc Gạch chấm chấm. Thuộc tính này chỉ hiển thị với Biểu trang bị lối.

  • Vẽ chuỗi trên     Chọn một trục chủ yếu hoặc phụ nhằm vẽ chuỗi tài liệu. Sử dụng tùy lựa chọn này Khi chuỗi tài liệu biểu trang bị đem sự giao động rộng lớn hoặc đem đơn vị chức năng đo không giống nhau (chẳng hạn như giá bán chi phí và số lượng). Biểu trang bị phối kết hợp bao gồm cột liên cụm và lối cũng đều có title trục thông thường là biểu đồ hiệu cao cấp ngược nhất.

  • Chính sách thiếu thốn dữ liệu     Chọn một trong số tùy lựa chọn sau: Vẽ bên dưới dạng số không nhằm sử dụng số 0 thay mặt đại diện mang đến tài liệu bị thiếu thốn, Không vẽ nhằm bỏ lỡ tài liệu bị thiếu thốn và Vẽ bên dưới dạng nội suy nhằm đo lường và tính toán tài liệu mới nhất sẽ tiến hành điền nhập tài liệu không đủ. Thuộc tính này chỉ hiển thị với Biểu trang bị lối.

  • Màu tô chuỗi     Chọn một color nhằm tô nhập chuỗi tài liệu, ví dụ như cột hoặc thanh.

  • Màu Viền Chuỗi    Chọn color nhằm tô viền mang đến chuỗi tài liệu, ví dụ như cột hoặc thanh.

  • Hiển thị nhãn dữ liệu     Chọn tùy lựa chọn này nhằm hiển thị nhãn tài liệu chung thực hiện rõ ràng chuỗi tài liệu.

  • Hiển thị lối xu hướng     Chọn tùy lựa chọn này nhằm hiển thị lối Xu thế, đó là một phương pháp để hiển thị Xu thế tài liệu.

  • Tùy lựa chọn lối xu hướng     Chọn một trong số lối Xu thế sau:

   • Tuyến tính     Đây là đường thẳng liền mạch tương thích nhất cho những luyện tài liệu tăng hoặc tách với vận tốc ổn định tấp tểnh.

   • Hàm mũ     Đây là một trong những lối cong màn trình diễn những số dương tăng hoặc tách với vận tốc tăng liên tiếp.

   • Hàm lô-ga-rít     Đây là lối cong tương thích nhất nhằm thể hiện tại tài liệu vận tốc thay cho thay đổi tăng hoặc tách nhanh gọn, rồi dần dần thay cho thay đổi ngưng trệ.

   • Hàm nhiều thức     Đây là lối tương thích nhất lúc tài liệu của người tiêu dùng dịch chuyển, ví dụ như tăng và tách bên trên một luyện tài liệu rộng lớn.

   • Lũy thừa     Đây là lối cong màn trình diễn những số dương tăng theo gót một vận tốc ví dụ, ví dụ như sự bức tốc trong tầm thời hạn 1 giây.

   • Trung bình di chuyển     Đây là một trong những phương pháp để cân đối dịch chuyển nhập tài liệu và thể hiện tại khuôn hình hoặc Xu thế rõ nét rộng lớn.

  • Tên lối xu hướng     Nhập thương hiệu tăng thêm ý nghĩa rộng lớn nhằm hiện trên chú thích biểu trang bị.

  • Hình dạng vạch dấu     Chọn một hình nhằm thực hiện vạch lốt lối. Thuộc tính này chỉ hiển thị với Biểu trang bị lối.

Đầu trang

Cân nhắc quan tiền trọng

Tổng hợp    Mặc cho dù mối cung cấp tài liệu thông thường tiếp tục chính thức bên dưới dạng một tụ tập tài liệu ko được kết luyện, khi chúng ta tạo nên biểu trang bị, theo gót khoác tấp tểnh Access sẽ tạo nên những quy tắc tính kết luyện như Tổng, ĐếmTrung bình bên trên những ngôi trường sẽ giúp đơn giản và giản dị hóa số chuỗi tài liệu. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể vô hiệu hóa những quy tắc tính kết luyện khoác tấp tểnh bằng phương pháp lựa chọn Không có nhập list thả xuống. Quy trình lựa chọn ngôi trường và lựa chọn kết luyện này sẽ tạo nên câu mệnh lệnh SELECT, SQL GROUP BY hoặc TRANSFORM được tàng trữ nhập tính chất Nguồn mặt hàng được gửi đổi. Để coi câu mệnh lệnh, bấm vào cần nhập tính chất, rồi lựa chọn Thu phóng. Sau đó là tóm lược về tía kỹ năng chính:

 • Nếu các bạn lựa chọn ngôi trường Trục (Danh mục) Giá trị (Trục Y) tuy nhiên vô hiệu hóa những kết luyện, Access tiếp tục quy đổi mối cung cấp mặt hàng trở nên một câu mệnh lệnh SELECT đơn giản và giản dị rộng lớn. Ví dụ:

  SELECT [Segment], [Sales] FROM [Orders]
 • Nếu các bạn lựa chọn ngôi trường Trục (Danh mục) Giá trị (Trục Y), Access tiếp tục quy đổi mối cung cấp mặt hàng trở nên câu mệnh lệnh GROUP BY. Ví dụ:

  SELECT [Segment], Sum([Sales]) AS [SumOfSales FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment]
 • Nếu các bạn cũng lựa chọn 1 ngôi trường Chú giải (Chuỗi), Access tiếp tục quy đổi mối cung cấp mặt hàng trở nên một truy vấn chéo cánh bảng (sử dụng câu mệnh lệnh truy vấn TRANSFORM SQL). Các độ quý hiếm ngôi trường tự mệnh đề PIVOT của câu mệnh lệnh truy vấn SQL TRANSFORM trả về được dùng thực hiện nhan đề cột, ví dụ như ngôi trường Tiểu bang, điều này hoàn toàn có thể tạo nên nhiều nhan đề -- từng nhan đề lại sở hữu một chuỗi tài liệu riêng không liên quan gì đến nhau. Ví dụ:

  TRANSFORM Sum([Sales]) AS [SumOfSales] SELECT [Segment] FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment] PIVOT [State]

Để hiểu biết thêm vấn đề về kết luyện tài liệu, hãy coi mục Giúp mang đến tài liệu tóm lược trở thành đọc dễ dàng rộng lớn bằng phương pháp dùng truy vấn chéo cánh bảng.

Thuộc tính    Để tùy chỉnh thêm thắt biểu trang bị, nên lựa chọn Thiết >Trang Thuộc tính > <Tên biểu>, hiển thị toàn bộ những tính chất tương quan cho tới biểu trang bị. Nhấn F1 bên trên từng tính chất nhằm nhận trợ chung về tính chất ê. Khi các bạn sửa thay đổi một tính chất nhập Trang tính chất, độ quý hiếm ứng tiếp tục thay cho thay đổi nhập ngăn Cài bịa đặt biểu đồ và ngược lại.

Có nhiều tính chất Định dạng đặc trưng với những biểu trang bị. Quý khách hàng hoàn toàn có thể dùng những tính chất này nhằm format độ quý hiếm trục, title và biểu trang bị. Cũng đem một vài tính chất Dữ liệu đặc trưng với những biểu trang bị, bao hàm Xem trước tài liệu trực tiếp, Nguồn mặt hàng được gửi đổi; Trục biểu đồ, Chú giải biểu đồGiá trị biểu đồ.

Thêm trục tung phụ    Khi các bạn tạo nên biểu trang bị, thông thường mang trong mình 1 trục tung chủ yếu tuy nhiên chúng ta cũng có thể thêm thắt trục tung phụ Khi tài liệu đem sự giao động rộng lớn hoặc nhằm vẽ những đơn vị chức năng đo không giống nhau, ví dụ như giá bán chi phí và con số. Tỷ lệ của trục tung phụ thể hiện tại những độ quý hiếm của chuỗi tài liệu được links. Để thêm thắt trục tung phụ, hãy dùng tính chất Vẽ chuỗi trên bên trên tab Định dạng của ngăn Cài bịa đặt biểu đồ.

Thêm lối xu hướng    Đối với tài liệu dạng số, chúng ta cũng có thể ham muốn thêm thắt lối Xu thế nhằm hiển thị Xu thế tài liệu. Quý khách hàng hoàn toàn có thể dùng những tùy lựa chọn Đường xu hướngTên lối xu hướng bên trên tab Định dạng nhập ngăn Cài bịa đặt biểu đồ.

Sửa thay đổi biểu đồ     Để sửa thay đổi một biểu trang bị, hãy banh biểu khuôn hoặc report ở dạng coi Thiết nối tiếp hoặc Thầy trí, rồi lựa chọn biểu trang bị nhằm banh ngăn Cài bịa đặt biểu đồ. Để gửi quý phái loại biểu trang bị không giống, nên lựa chọn một biểu trang bị không giống kể từ list thả xuống tính chất Loại biểu đồ. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể thay cho thay đổi ngẫu nhiên biểu trang bị đơn này trở nên Biểu trang bị phối kết hợp bằng phương pháp thay cho thay đổi tính chất Loại biểu đồ bên trên trang tính chất (chứ ko cần tab Định dạng của ngăn Cài bịa đặt biểu đồ).

Làm mới nhất tài liệu nguồn     Để thực hiện mới nhất tài liệu biểu trang bị, hãy gửi quý phái dạng coi biểu khuôn hoặc report, lựa chọn biểu trang bị, rồi lựa chọn Làm mới nhất vớ cả (hoặc nhấn F5).

Cài bịa đặt biểu đồ    Nếu ngăn Cài bịa đặt biểu đồ bị đóng góp, hãy đáp ứng các bạn tiếp tục lựa chọn biểu trang bị, rồi lựa chọn Thiết kế > Cài bịa đặt biểu đồ.

Biểu đồ vật thời cổ xưa điển    Tránh lầm lẫn biểu trang bị mới nhất Biểu tượng Biểu trang bị hiện tại đại, được thi công bên trên technology tiến bộ, với biểu trang bị cổ xưa Biểu tượng Biểu trang bị nối tiếp thừa, là Điều khiển ActiveX. Tuy nhiên, các bạn vẫn hoàn toàn có thể dùng biểu trang bị cổ xưa và thậm chí là thêm thắt biểu trang bị này vào một trong những biểu khuôn hoặc report đem biểu trang bị mới nhất.

Đầu trang

Liên kết biểu trang bị với tài liệu bên trên biểu khuôn hoặc báo cáo

Để tạo nên biểu trang bị tương tác với tài liệu bên trên biểu khuôn hoặc report, hãy kết ghép biểu trang bị với và một mối cung cấp tài liệu bên dưới dạng biểu khuôn hoặc report. Sau ê, bịa đặt một ngôi trường khớp cho những tính chất tài liệu Liên kết ngôi trường conLiên kết ngôi trường cái của biểu trang bị.

 1. Tạo biểu khuôn hoặc report được kết ghép với mối cung cấp tài liệu. Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy coi Tạo biểu khuôn nhập Access hoặc Tạo report đơn giản và giản dị.

  Xem thêm: Viettel Store - Nhà mạng bán máy lớn nhất Việt Nam

 2. Thêm biểu trang bị nhập biểu khuôn hoặc report ê. Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy coi Tạo biểu trang bị.

 3. Đặt tính chất Nguồn bạn dạng ghi của biểu trang bị giống như với tính chất Nguồn bạn dạng ghi của biểu khuôn hoặc report.

 4. Bấm nhập biểu trang bị, banh Trang tính chất của biểu trang bị bằng phương pháp nhấn F4, rồi nhấp vào tab Dữ liệu.

 5. Bấm nhập nút Dựng Nút Trình Tạo nhập vỏ hộp tính chất Liên kết ngôi trường con hoặc Liên kết ngôi trường cái.

  Hộp thoại Trình liên kết ngôi trường biểu khuôn con xuất hiện tại.

 6. Trong Liên kết ngôi trường cáiLiên kết ngôi trường con, lựa chọn ngôi trường tuy nhiên mình thích links, rồi nhấp vào OK. Tốt nhất là dùng ngôi trường hạng mục, ví dụ như Tiểu bang, Phân khúc hoặc Vùng.

  Nếu các bạn ko chắc chắn là nên dùng ngôi trường này, hãy nhấp vào Đề xuất nhằm coi những khuyến cáo.

 7. Lưu biểu khuôn hoặc report, gửi quý phái dạng coi Biểu khuôn hoặc Báo cáo, rồi xác minh rằng biểu trang bị hoạt động và sinh hoạt như mong ngóng. Ví dụ: thanh lọc biểu khuôn hoặc report theo gót ngôi trường hạng mục, ví dụ như Tiểu bang, Phân khúc hoặc Vùng nhằm coi những thành phẩm không giống nhau nhập biểu trang bị. Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy coi mục sát dụng cỗ thanh lọc nhằm coi những bạn dạng ghi tinh lọc nhập một hạ tầng tài liệu Access.

Đầu trang

Chọn loại biểu trang bị tương thích nhất mang đến nhu yếu của bạn

Các mục sau cung ứng vấn đề cơ bạn dạng về biểu trang bị và giúp đỡ bạn ra quyết định nên dùng biểu trang bị này.

Biểu trang bị là gì?

Biểu trang bị là hình đồ họa hiển thị tài liệu số nhập một sắp xếp không gồ gề, trực quan tiền và đã cho chúng ta thấy những quan hệ tài liệu chính yếu. Biểu trang bị có tương đối nhiều bộ phận. Một số bộ phận nhập số này được hiển thị theo gót khoác tấp tểnh, một vài không giống hoàn toàn có thể được thêm thắt Khi cần thiết. Quý khách hàng hoàn toàn có thể thay cho thay đổi mẫu mã của những bộ phận biểu trang bị bằng phương pháp chỉnh cỡ hoặc thay cho thay đổi format. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể vô hiệu hóa những bộ phận biểu trang bị tuy nhiên các bạn không thích hiển thị. Sơ trang bị tại đây thể hiện tại những bộ phận biểu trang bị cơ bạn dạng.

Đầu trang

Bạn hoàn toàn có thể tạo nên những biểu trang bị nào?

Trong Access, chúng ta cũng có thể tạo nên biểu trang bị cột, lối, thanh, hình trụ và biểu trang bị phối kết hợp. Mục này lý giải về từng biểu trang bị và những trường hợp vận dụng tốt nhất có thể của biểu trang bị ê.

Cột

Trong biểu trang bị cột, những hạng mục hiển thị dọc từ trục hoành (thuộc tính Trục (Danh mục)) và những độ quý hiếm hiển thị dọc từ trục tung (thuộc tính Giá trị (Trục Y)). Thông thông thường, các bạn lựa chọn 1 ngôi trường mang đến chiều Trục (Danh mục) và một hoặc nhiều ngôi trường mang đến chiều Giá trị (Trục Y), từng ngôi trường tiếp tục phát triển thành một Chuỗi tài liệu. Nếu các bạn lựa chọn nhiều ngôi trường mang đến chiều Giá trị (Trục Y), hãy Để ý đến vẽ trang bị thị dọc từ một Trục riêng không liên quan gì đến nhau.

Trình duyệt của người tiêu dùng ko tương hỗ video clip. Hãy cài để Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Access tương hỗ tía loại biểu trang bị cột.

Biểu đồ

Mô tả

Biểu trang bị cột liên cụm đơn giản

Cột liên cụm

Sử dụng những cột dọc nhằm đối chiếu những độ quý hiếm theo gót những hạng mục ở ngang. Thường được dùng cho 1 loạt những độ quý hiếm (số lượng mục), tỷ trọng (xếp hạng khảo sát) và thương hiệu (địa điểm hoặc người).

Biểu trang bị cột xếp ông xã đơn giản

Cột xếp chồng

Tương tự động như biểu trang bị cột liên cụm tuy nhiên hiển thị nhị hoặc nhiều chuỗi tài liệu trong những cột. Thường được dùng nhằm hiển thị quan hệ của chuỗi tài liệu với tổng thể.

Biểu trang bị cột xếp ông xã 100% đơn giản

Cột xếp ông xã 100%

Tương tự động như biểu trang bị cột xếp ông xã tuy nhiên tổng mức vốn nhập cột là 100%. Thường được dùng nhằm đối chiếu tỷ trọng xác suất tuy nhiên từng chuỗi tài liệu góp phần nhập tổng thể.

Đầu trang

Đường

Trong biểu trang bị lối, những hạng mục được phân bổ đều dọc từ trục hoành (thuộc tính Trục (Danh mục)) và những độ quý hiếm được phân bổ đều dọc từ trục tung (thuộc tính Giá trị (Trục Y)). Thông thông thường, các bạn lựa chọn 1 ngôi trường mang đến chiều Trục (Danh mục) và một hoặc nhiều ngôi trường mang đến chiều Giá trị (Trục Y), từng ngôi trường tiếp tục phát triển thành một Chuỗi tài liệu. Nếu các bạn lựa chọn nhiều ngôi trường mang đến chiều Giá trị (Trục Y), hãy Để ý đến vẽ trang bị thị dọc từ một Trục riêng không liên quan gì đến nhau.

Trình duyệt của người tiêu dùng ko tương hỗ video clip. Hãy cài để Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Access tương hỗ tía loại biểu trang bị lối.

Biểu đồ

Mô tả

Biểu trang bị lối đơn giản

Đường

Hiển thị tài liệu được phân phối đồng đều, liên tiếp dọc từ cả nhị trục nhằm đối chiếu những độ quý hiếm theo gót thời hạn. Thường được dùng nhằm thể hiện tại Xu thế ở những khoảng chừng thời hạn đều bằng nhau, ví dụ như mon, quý hoặc năm tài chủ yếu và nhằm đối chiếu nhị hoặc nhiều chuỗi tài liệu.

Biểu trang bị lối xếp ông xã đơn giản

Đường xếp chồng

Tương tự động như biểu trang bị lối tuy nhiên hiển thị nhị hoặc nhiều chuỗi tài liệu trong những lối. Thường được dùng nhằm đối chiếu những Xu thế tương quan.

Biểu trang bị lối xếp ông xã 100% đơn giản

Đường xếp ông xã 100%

Tương tự động như biểu trang bị lối xếp ông xã tuy nhiên thể hiện tại Xu thế bên dưới dạng xác suất theo gót thời hạn. Thường được dùng nhằm đối chiếu những Xu thế tương quan nhập tổng thể 100%.

Ghi chú   Trên tab Định dạng nhập ngăn Cài bịa đặt biểu trang bị, những tính chất sau đó là độc nhất với Biểu trang bị đường: Độ dày đường, Loạigạch, Chính sách thiếu thốn tài liệu và Hình dạng vạch dấu.

Mẹo    Nếu có tương đối nhiều hạng mục hoặc những độ quý hiếm là tầm, hãy dùng biểu trang bị lối không tồn tại vạch lốt.

Đầu trang

Thanh

Trong biểu trang bị thanh, những hạng mục được bố trí dọc từ trục tung (thuộc tính Giá trị (Trục Y)) và những độ quý hiếm được bố trí dọc từ trục hoành (thuộc tính Trục (Danh mục)). Biểu trang bị thanh hòn đảo ngược địa điểm thường thì của chiều trục và chiều độ quý hiếm. Thông thông thường, các bạn lựa chọn 1 ngôi trường mang đến chiều Trục (Danh mục) và một hoặc nhiều ngôi trường mang đến chiều Giá trị (Trục Y), từng ngôi trường tiếp tục phát triển thành một Chuỗi tài liệu. Nếu các bạn lựa chọn nhiều ngôi trường mang đến chiều Giá trị (Trục Y), hãy Để ý đến vẽ trang bị thị dọc từ một Trục riêng không liên quan gì đến nhau.

Trình duyệt của người tiêu dùng ko tương hỗ video clip. Hãy cài để Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Access tương hỗ tía loại biểu trang bị thanh.

Biểu đồ

Mô tả

Biểu trang bị thanh liên cụm đơn giản

Thanh liên cụm

Sử dụng những thanh ngang nhằm đối chiếu những độ quý hiếm bên trên những hạng mục dọc. Thường được dùng Khi nhãn trục lâu năm hoặc độ quý hiếm là thời lượng.

Biểu trang bị thanh xếp ông xã đơn giản

Thanh xếp chồng

Tương tự động như biểu trang bị thanh liên cụm tuy nhiên hiển thị nhị hoặc nhiều chuỗi tài liệu trong những thanh. Thường được dùng nhằm hiển thị quan hệ của chuỗi tài liệu với tổng thể.

Biểu trang bị thanh xếp ông xã 100% đơn giản

Thanh xếp ông xã 100%

Tương tự động như biểu trang bị thanh xếp ông xã tuy nhiên tổng những độ quý hiếm nhập thanh là 100%. Thường được dùng nhằm đối chiếu tỷ trọng xác suất tuy nhiên từng chuỗi tài liệu góp phần nhập tổng thể.

Đầu trang

Hình tròn

Trong Biểu trang bị hình trụ, những hạng mục hiển thị bên dưới dạng lát tách hình trụ (thuộc tính Trục (Danh mục)). Giá trị tài liệu (thuộc tính Giá trị (Trục Y)) được xem tổng bên dưới dạng xác suất đối với toàn cỗ, hiển thị bên dưới dạng hình trụ. Chỉ lựa chọn 1 ngôi trường mang đến chiều Trục (Danh mục) và một ngôi trường mang đến chiều Giá trị (Trục Y). Không dùng ngôi trường Chú giải (Chuỗi) vì thế theo gót khoác tấp tểnh, ngôi trường Trục (Danh mục) tiếp tục phát triển thành chú thích. Trên tab Định dạng nhập ngăn Cài bịa đặt biểu đồ, chỉ mất độc nhất một Chuỗi dữ liệu và một tính chất là Hiển thị nhãn dữ liệu. Màu sắc được dùng nhập chú thích biểu trang bị được bịa đặt theo gót khoác tấp tểnh và ko thể thay cho thay đổi.

Trình duyệt của người tiêu dùng ko tương hỗ video clip. Hãy cài để Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Access tương hỗ một loại biểu trang bị hình trụ.

Biểu đồ

Mô tả

Biểu đồ hình tròn đơn giản

Hình tròn

Hiển thị tỷ trọng những hạng mục bên dưới dạng tỷ trọng xác suất đối với tổng thể. Phù thống nhất với cùng một chuỗi tài liệu chứa chấp toàn độ quý hiếm dương và đem bên dưới mươi hạng mục.

Đầu trang

Kết hợp

Biểu trang bị phối kết hợp phối kết hợp nhị hoặc nhiều loại biểu trang bị, ví dụ như biểu trang bị cột liên cụm và biểu trang bị lối, nhằm lý giải tài liệu không giống nhau tuy nhiên đem tương quan cùng nhau.

Access tương hỗ Biểu trang bị phối kết hợp, được cho phép các bạn phối kết hợp ngẫu nhiên loại biểu trang bị đơn không giống này và ánh xạ từng biểu trang bị với cùng một chuỗi tài liệu không giống nhau. Ví dụ: ánh xạ biểu trang bị cột liên cụm với cùng một chuỗi tài liệu thể hiện tại con số ngôi nhà được bán sản phẩm năm và biểu trang bị lối với chuỗi tài liệu giá bán ngôi nhà khoảng mỗi tháng bằng phương pháp dùng những tính chất Chuỗi dữ liệuLoại biểu đồ bên trên tab Định dạng của ngăn Cài bịa đặt biểu đồ. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể thay cho thay đổi ngẫu nhiên biểu trang bị đơn này trở nên Biểu trang bị phối kết hợp bằng phương pháp thay cho thay đổi tính chất Loại biểu đồ nhập tab Dữ liệu của trang tính chất.

Biểu đồ

Mô tả

Biểu trang bị phối kết hợp đơn giản và giản dị mang đến ngẫu nhiên sự kết hợp nào

Kết phù hợp tùy chỉnh

Kết phù hợp nhị biểu trang bị không giống nhau theo gót ý các bạn.

Đầu trang

Các phương án tốt nhất có thể muốn tạo biểu trang bị Access

Các chỉ dẫn sau tiếp tục giúp đỡ bạn tạo nên biểu trang bị dễ nắm bắt tuy nhiên mình thích.

 • Có plan Khi chính thức. Tham khảo những biểu trang bị không giống nhau nhập sách, report và World Wide Web. Quyết tấp tểnh trước biểu trang bị tương thích nhất với tình huống của người tiêu dùng và hình mẫu mình thích đem.

 • Quyết tấp tểnh những ngôi trường tuy nhiên mình thích thể hiện tại quan hệ nhập biểu trang bị. Xem xét việc tạo nên truy vấn số lượng giới hạn thành phẩm chỉ trong số ngôi trường bạn phải mang đến biểu trang bị.

 • Khi các bạn tạo nên biểu trang bị, nên lựa chọn từng chiều một. Quý khách hàng hoàn toàn có thể coi những thay cho thay đổi tức thì ngay tức khắc và nắm rõ rộng lớn về hiệu quả của từng ngôi trường, chiều và kết luyện với biểu trang bị.

 • Hướng tới sự đơn giản và giản dị Khi tạo nên biểu trang bị. Duy trì con số chuỗi tài liệu nhỏ nhằm người tiêu dùng không trở nên choáng ngợp vị rất nhiều số liệu, cột, thanh hoặc lát tách khó khăn hiểu.

 • Đầu tiên, tạo nên mẫu mã quan hệ tài liệu và biểu trang bị cơ bạn dạng Theo phong cách mình thích. Sau ê, format biểu trang bị và từng chuỗi tài liệu. Hãy cẩn trọng Khi lựa chọn color, sửa đổi văn bạn dạng và thêm thắt những bộ phận biểu trang bị không giống. Hướng tới sự cân đối thân thiết khoảng chừng White và chân thành và ý nghĩa.

 • Thử nghiệm tuy nhiên thuyên giảm việc dùng lối lưới, sắc tố, cảm giác đặc biệt quan trọng, nhãn, đệm và những tính chất format không giống. Tránh dùng văn bạn dạng in đậm, color tối và lối quá.

 • Khi các bạn cho là tôi đã hoàn thiện, hãy ra soát biểu trang bị nhằm coi biểu trang bị tiếp tục đơn giản và giản dị và Gọn gàng không còn nấc hoàn toàn có thể ko. Hãy ghi nhớ rằng "đơn giản là đẹp mắt nhất".

Đầu trang

Xem thêm: Cách Dùng Thì Hiện Tại Tiếp Diễn (Present Continuous)

Xem thêm

Giới thiệu về điều khiển

Giới thiệu về biểu mẫu

Giới thiệu về các báo cáo nhập Access

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Cách đo ni nhẫn | How to find your ring size | AME Jewellery

Cách đo ni nhẫn - how to find your ring size. Để dễ dàng mua một chiếc nhẫn ưng ý hay muốn tạo bất ngờ cho người bạn yêu quý với chiếc Nhẫn Đính hôn. AME Jewellery hướng dẫn một số cách đo nhẫn vừa vặn tay đeo thoải mái. Miễn phí chỉnh size nhẫn cho khách hàng.

SOS! Thú 'đập đá' trong giới trẻ

Thời gian gần đây, tại nhiều tỉnh, thành liên tiếp xuất hiện các vụ việc liên quan đến ma túy tổng hợp dạng “đá”. Các đối tượng sau khi “đập đá” – sử dụng ma túy “đá”, trong cơn phê đã có những hành vi mất kiểm soát, gây rối an ninh trật tự, thậm chí gây ra những vụ trọng án khiến dư luận bức xúc.