Biển báo nguy hiểm giao thông - Ý nghĩa và đặc điểm

Biển báo nguy cấp hiểm

Theo quy ấn định của Luật giao thông vận tải đường đi bộ, hải dương báo nguy hại là một trong nhập 5 dạng hải dương báo hiệu giao thông vận tải đường đi bộ nhưng mà người nhập cuộc giao thông vận tải cần vâng lệnh, để ý Khi nhập cuộc giao thông vận tải và được quy ấn định như sau:

Bạn đang xem: Biển báo nguy hiểm giao thông - Ý nghĩa và đặc điểm

Biển báo nguy hại và cảnh báo được dùng làm báo cho tất cả những người nhập cuộc giao thông vận tải biết trước những nguy hại bên trên đàng hoặc những vấn đề cần để ý ngăn chặn bên trên tuyến phố.

Biển báo nguy hại hoặc cảnh báo có hình tam giác đều, viền đỏ lòe, nền gold color, bên trên đem hình vẽ black color tế bào mô tả vấn đề cần thiết báo hiệu. Hình tam giác đều phải sở hữu một cạnh ở ngang, đỉnh ứng phía lên bên trên (trừ hải dương số W.208 "Giao nhau với đàng ưu tiên" thì đỉnh phía xuống dưới)

Tham khảo Cách nhận ra hải dương báo hiệu giao thông vận tải, vạch kẻ đàng bộ

Biển báo nguy hại và lưu ý bao gồm đem 84 hải dương với điểm sáng nhận ra, chân thành và ý nghĩa dùng rõ ràng như sau:

C.1. Biển số W.201 (a,b) "Chỗ ngoặt nguy cấp hiểm"

Để báo trước chuẩn bị cho tới một vị trí ngoặt nguy cấp hiểm

- Biển số W.201a vị trí ngoặt nguy hại vòng mặt mũi trái;

- Biển số W.201b vị trí ngoặt nguy hại vòng phía bên phải.

biển báo nguy cấp hiểm

Biển này thông thường đặt tại địa điểm đàng cong; ở những vùng nhưng mà việc để ý của những người nhập cuộc giao thông vận tải gặp gỡ trở ngại như vùng cây rườm rà, vùng thông thường đem sương quáng gà hoặc sau đoạn trực tiếp nhiều năm từ một km trở lên trên đem đàng cong thứ nhất.

C.1a. Biển số W.201 (c,d) "Chỗ ngoặt nguy hại đem nguy hại lật xe"

Để báo trước chuẩn bị cho tới vị trí ngoặt nguy hại đem tài năng làm cho lật những xe pháo đem trọng tâm cao và trọng lực rộng lớn như xe vận tải, xe pháo buýt nệm ở, xe pháo chở hóa học lỏng, v.v...

- Biển W.201c vị trí ngoặt nguy hại đem nguy hại lật xe pháo phía bên phải Khi đàng cong vòng sang trọng trái khoáy ;

- Biển W.201d vị trí ngoặt nguy hại đem nguy hại lật xe pháo phía bên trái Khi đàng cong vòng phía bên phải.

biển báo nguy hại 1

C.2. Biển số W.202 (a,b) "Nhiều vị trí ngoặt nguy hại liên tiếp"

Để báo trước chuẩn bị cho tới nhị vị trí ngoặt trái hướng nhau liên tiếp

- Biển W.202a bịa đặt nhập tình huống đem kể từ 2 vị trí ngoặt, ở ngay gần nhau nhập ê đem tối thiểu một vị trí ngoặt nguy hại nhưng mà vị trí ngoặt thứ nhất phía vòng mặt mũi trái;

- Biển W.202b bịa đặt nhập tình huống như hải dương số 202a tuy nhiên phía vòng phía bên phải.

biển báo nguy hại 2

bien phu
- cũng có thể đạt thêm hải dương phụ gắn bên dưới những hải dương bên trên nhằm chứng tỏ chiều nhiều năm phần đường nguy hại.

C.3. Biển số W.203 (a,b,c) "Đường bị thu hẹp"

Để báo trước chuẩn bị cho tới một phần đường bị thu hẹp đột ngột

- Biển số W.203a bịa đặt nhập tình huống đàng bị thu hẹp cả nhị bên;

- Biển số W.203b hoặc hải dương số W.203c bịa đặt nhập tình huống đàng bị thu hẹp về phía trái khoáy hoặc phía cần.

Nếu đàng bị thu hẹp mà đến mức không tồn tại tài năng trải qua mang lại nhị xe pháo cút trái hướng thì phải để trước địa điểm thu hẹp những hải dương xác lập quyền ưu tiên của chiều cút (biển số P..132 và hải dương số I.406). Xe cút ở chiều đàng bị thu hẹp cần nhường nhịn đàng mang lại xe pháo cút trái hướng. Nếu trước địa điểm bị thu hẹp đem bịa đặt hải dương số P..132 thì cần nhường nhịn mang lại xe đua ngược chiều; nếu để hải dương số I.406, thì xe pháo được ưu tiên qua loa đường ngõ hẹp trước và xe pháo trái hướng đem trách móc nhiệm mong chờ.

biển báo nguy hại 3

C.4. Biển số W.204 "Đường nhị chiều"

biển báo nguy hại 4

- Để báo trước chuẩn bị cho tới phần đường tự sửa chữa thay thế hoặc đem trở lo ngại ở một phía đàng nhưng mà cần tổ chức triển khai đi đi lại lại mang lại phương tiện đi lại cả hai phía bên trên phía đàng sót lại hoặc nhằm báo trước phần đường song trong thời điểm tạm thời hoặc phần đường đem chiều xe pháo cút và về cút cộng đồng.

- Các đoạn đầu và cuối đàng đem dải phân cơ hội thân thiện fake tiếp sang trọng lối đi cộng đồng hai phía hoặc Khi không còn phần đường một chiều cũng phải để hải dương này.

C.5. Biển số W.205 (a,b,c,d,e) "Đường phó nhau"

Biển này dùng làm báo trước chuẩn bị cho tới điểm phó nhau nằm trong nút của những tuyến phố nằm trong cung cấp (không đem đàng này ưu tiên) bên trên và một mặt phẳng. Biển được bịa đặt trước điểm đàng phó nhau ở ngoài phạm vi nội thành của thành phố, nội thị là hầu hết.

biển báo nguy hại 5

biển báo nguy hại 6 C.6. Biển số W.206 "Giao nhau đuổi theo vòng xuyến"

Dùng nhằm báo trước điểm phó nhau đem sắp xếp hòn đảo đáng tin cậy ở thân thiện nút phó, những loại xe pháo qua loa nút phó cần cút vòng xuyến xung quanh hòn đảo đáng tin cậy theo hướng mũi thương hiệu.

C.7. Biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) "Giao nhau với hàng không ưu tiên"

a) Trên đàng ưu tiên, nhằm báo trước chuẩn bị cho tới điểm phó nhau với hàng không ưu tiên phải để hải dương số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l).

b) Biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) được bịa đặt trước điểm đàng phó nhau ở ngoài phạm vi nội thành của thành phố, nội thị là chủ yếu. Các xe pháo cút bên trên đàng đem bịa đặt hải dương này được quyền ưu tiên qua loa điểm phó nhau, chỉ cần nhường nhịn đàng cho những loại xe pháo được quyền ưu tiên theo đuổi quy ấn định. 

c) Chỉ được luật lệ bịa đặt hải dương số W.207 bên trên đàng ưu tiên sau thời điểm tiếp tục bịa đặt hải dương số R.401 "Bắt đầu đàng ưu tiên" và hải dương số R.402 "Hết phần đường ưu tiên". Biển số R.401 và R.402 được đặt tại đầu và cuối phần đường ưu tiên nhằm hướng dẫn phạm vi phần đường ưu tiên.

e) Khi đàng ưu tiên phó với khá nhiều hàng không ưu tiên tiếp tục với tỷ lệ rộng lớn thì dùng hải dương số W.207d hoặc số W.207e kết phù hợp với dùng hải dương phụ nhằm xác lập phạm vi ứng dụng của hải dương (phạm vi phần đường phó với khá nhiều hàng không ưu tiên liên tiếp).

C.8. Biển số W.208 "Giao nhau với đàng ưu tiên"

biển báo nguy hại 10a) Trên hàng không ưu tiên, nhằm báo trước chuẩn bị cho tới điểm phó nhau với đàng ưu tiên phải để hải dương số W.208 "Giao nhau với đàng ưu tiên". Đây là hải dương báo hiệu chuẩn bị cho tới vị trí phó nhau nguy hại.

biển phụ

b) Các xe pháo cút bên trên đàng đem bịa đặt hải dương số W.208 cần nhường nhịn đàng mang lại xe pháo cút bên trên đàng ưu tiên Khi qua loa điểm phó nhau (trừ những loại xe pháo được quyền ưu tiên theo đuổi quy định).

c) Mé bên dưới hải dương số W.208 phải để hải dương số S.506b "Hướng đàng ưu tiên" nếu như ở điểm đàng phó nhau đàng ưu tiên thay cho thay đổi phía (rẽ ngoặt).

C.9. Biển số W.209 "Giao nhau đem tín hiệu đèn"

biển báo nguy hại 11Để báo trước điểm phó nhau đem tinh chỉnh và điều khiển giao thông vận tải vì chưng tín hiệu đèn nhập tình huống người nhập cuộc giao thông vận tải khó khăn để ý thấy đèn nhằm đúng lúc xử lý. Đây là hải dương báo hiệu chuẩn bị cho tới vị trí phó nhau nguy hại.

biển báo nguy hại 12 C.10. Biển số W.210 " Giao nhau với đường tàu đem rào chắn"

Để báo trước chuẩn bị cho tới vị trí phó nhau thân thiện đường đi bộ và đường tàu đem rào chắn kín hoặc rào chắn nửa kín và đem nhân viên cấp dưới ngành đường tàu tinh chỉnh và điều khiển giao thông vận tải. Đây cũng chính là hải dương báo hiệu chuẩn bị cho tới vị trí phó nhau nguy hại.

C.11. Biển số W.211a "Giao nhau với đường tàu không tồn tại rào chắn" và Biển số W.211b "Giao nhau với đàng tàu điện"

a) Để báo trước chuẩn bị cho tới vị trí phó nhau thân thiện đường đi bộ và đường tàu không tồn tại rào chắn, không tồn tại người tinh chỉnh và điều khiển giao thông vận tải phải để hải dương số W.211a "Giao nhau với đường tàu không tồn tại rào chắn".

b) Trong tình huống đem từng đoạn đường đi bộ và đường tàu nằm trong cút cộng đồng cùng nhau, như cầu cút cộng đồng cũng cần cũng phải để 1 trong nhị hải dương số W.210 hoặc W.211a mang lại phù phù hợp với thực tiễn đem hay là không đem rào chắn.

biển báo nguy hại 13

biển báo nguy hại 14C.12. Biển số W.212 "Cầu hẹp"

Để báo trước chuẩn bị cho tới cầu hẹp là loại cầu đem chiều rộng lớn phần xe đua nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng 4,50 m phải để hải dương số W.212 "Cầu hẹp". Khi qua loa những cầu này tài xế cần cút lờ lững, để ý, nhường nhịn nhau và tạm dừng ngóng ở nhị đầu phía trên cầu.

C.13. Biển số W.213 "Cầu tạm"

biển báo nguy hại 15a) Để báo trước chuẩn bị cho tới cầu tạm thời là loại cầu được tạo nhằm dùng trong thời điểm tạm thời mang lại xe pháo hỗ tương, phải để hải dương số W.213 "Cầu tạm".

b) Nếu trọng chuyên chở của cầu thấp và cay đắng cầu hẹp thì phải để tăng những hải dương số 115 "Hạn chế trọng lượng xe" và hải dương số P..118 "Hạn chế chiều ngang" hoặc những hải dương báo quan trọng không giống. Khi gặp gỡ báo hiệu cầu tạm thời, người tiêu dùng phương tiện đi lại nhập cuộc giao thông vận tải cần thiết cẩn trọng, Khi nước ngập nhất thiết ko được qua loa cầu.

biển báo nguy hại 16C.14. Biển số W.214 "Cầu xoay - cầu cất"

Để báo phía đằng trước gặp gỡ cầu xoay, cầu đựng là loại cầu vào cụ thể từng thời hạn đem hạn chế giao thông vận tải đường đi bộ bằng phương pháp xoay hoặc nâng nhịp thông thuyền khiến cho tàu thuyền hỗ tương, phải để hải dương số W.214 "Cầu xoay - cầu cất". Các phương tiện đi lại cút bên trên đường đi bộ cần tạm dừng mong chờ.

C.15. Biển số W.215a "Kè, vực thâm thúy phía trước", hải dương số W.215b “Kè, vực thâm thúy mặt mũi đàng phía mặt mũi trái” và hải dương số W.215c “Kè, vực thâm thúy mặt mũi đàng phía mặt mũi phải”

Để báo trước tiếp đây những địa điểm đem đập chắn vực thâm thúy hoặc sông suối ở phía đằng trước hoặc là đi sát đàng, cần thiết phòng ngừa trường hợp nguy hại rơi xuống vực thâm thúy hoặc sông suối (thường đem ở những vị trí ngoặt nguy cấp hiểm) phải để hải dương số W.215a "Kè, vực thâm thúy phía trước" hoặc hải dương số W.215b “Kè, vực thâm thúy mặt mũi đàng phía mặt mũi trái” hoặc hải dương số W.215c “Kè, vực thâm thúy mặt mũi đàng phía mặt mũi phải”.

biển báo nguy hại 17

C.16. Biển số W.216a "Đường ngầm" và hải dương số W.216b “Đường ngầm đem nguy hại lũ quét”

a) Để báo trước những địa điểm đem đàng ngầm (đường tràn) phải để hải dương số W.216a "Đường ngầm". Trường phù hợp đàng ngầm thông thường xuyên đem lũ quét dọn phải để hải dương số W.216b “Đường ngầm đem nguy hại lũ quét”. Khi quan trọng thì bịa đặt tăng hải dương phụ đem chữ “LŨ” bên dưới hải dương này.

b) Đường ngầm là những phần đường vượt lên sông, suối, khe cạn nhưng mà nước hoàn toàn có thể chảy tràn qua loa thông thường xuyên hoặc Khi đem lũ.

biển báo nguy hại 18

biển báo nguy hại 19C.17. Biển số W.217 "Bến phà"

Để báo trước chuẩn bị cho tới bến phả, phải để hải dương số W.217 "Bến phà". Người nhập cuộc giao thông vận tải cần tuân theo đuổi nội quy bến phả.

biển báo nguy hại 20C.18. Biển số W.218 "Cửa chui"

Để báo trước chuẩn bị cho tới đàng đem cổng chắn ngang, loại cổng như căn hầm, cổng trở nên, cầu vượt lên trên đường đi bộ dạng cầu vòm, v.v... phải để hải dương số W.218 "Cửa chui".

C.19. Biển số W.219 "Dốc xuống nguy cấp hiểm"

biển báo nguy hại 21a) Để báo trước tiếp đây phần đường lao dốc nguy hại phải để hải dương số W.219 "Dốc xuống nguy cấp hiểm".

b) Con số ghi nhập hải dương chỉ chừng dốc thực tiễn tính vì chưng % thực hiện tròn trặn không tồn tại số thập phân. Chiều nhiều năm của đoạn dốc được hướng dẫn vì chưng hải dương số S.501 "Phạm vi ứng dụng của biển" bịa đặt bên dưới hải dương chủ yếu.

c) Những địa điểm lao dốc nguy hại là:

biển phụ 1- Độ dốc kể từ 6% trở lên trên và chiều nhiều năm dốc bên trên 600 m;

- Độ dốc kể từ 10% trở lên trên và chiều nhiều năm dốc bên trên 140 m;

C.20. Biển số W.220 "Dốc lên nguy cấp hiểm"

a) Để báo trước tiếp đây phần đường lên dốc nguy hại phải để hải dương số W.220 "Dốc lên nguy cấp hiểm".

biển báo nguy hại 22

b) Con số ghi nhập hải dương chỉ chừng dốc thực tiễn tính vì chưng %. Chiều nhiều năm của đoạn dốc được hướng dẫn vì chưng hải dương số S.501 "Phạm vi ứng dụng của biển" bịa đặt bên dưới hải dương chủ yếu.

Xem thêm: Cách giải Rubik 3x3 nhanh nhất từ cơ bản đến nâng cao

c) Những địa điểm lên dốc nguy hại là:

- Độ dốc kể từ 6% trở lên trên và chiều nhiều năm dốc bên trên 600 m;

- Độ dốc kể từ 10% trở lên trên và chiều nhiều năm dốc bên trên 140 m;

C.21. Biển số W.221 (a,b) "Đường ko vì chưng phẳng"

Để báo trước tiếp đây phần đường xuất hiện hàng không cân đối, lồi lõm, v.v... xe đua với vận tốc cao tiếp tục nguy hại, phải để hải dương số W.221 (a,b):

  • Biển số W.221a "Đường đem ổ gà, lồi lõm" bịa đặt nhập tình huống đàng đang được đảm bảo chất lượng, xe đua thời gian nhanh lại đột ngột fake sang trọng những đoạn lồi lõm, lồi lõm, ổ gà, lượn sóng;
  • Những phần đường Khi xe pháo chỉ chạy được vận tốc bên dưới 50 km/h hoặc Khi sắp xếp vạch tô tụt giảm thì ko phải để hải dương số W.221a nhập tình huống bên trên.
  • Chiều nhiều năm của phần đường ko cân đối được hướng dẫn vì chưng hải dương số S.501 "Phạm vi ứng dụng của biển" bịa đặt bên dưới hải dương chủ yếu.
  • Biển số W.221b báo hiệu đoạn "Đường đem gồ hạn chế tốc" nhằm lưu ý xe pháo cút lờ lững trước lúc qua loa những điểm đem gồ tụt giảm phía đằng trước hoặc những địa điểm tiếp giáp với đầu phía trên cầu, cống bị nhũn nhặn, võng;

biển báo nguy hại 23

C.22. Biển số W.222a "Đường trơn" và Biển số W.222b "Lề đàng nguy cấp hiểm"

a) Để báo trước tiếp đây phần đường hoàn toàn có thể xẩy ra bóng trượt nhất là Khi khí hậu xấu xí, mưa phùn phải để hải dương số W.222a báo hiệu "Đường trơn". Khi gặp gỡ hải dương này, vận tốc xe đua cần hạn chế tương thích và người nhập cuộc giao thông vận tải cần cẩn trọng.

b) Để báo những điểm lề đàng tạm thời, Khi xe pháo cút nhập dễ khiến văng khu đất đá hoặc bánh xe pháo xoay bên trên vị trí, phải để hải dương số W.222b "Lề đàng nguy cấp hiểm".

biển báo nguy hại 24

C.23. Biển số W.223 (a,b) "Vách núi nguy cấp hiểm"

Để báo hiệu lối đi sát vách núi phải để hải dương báo nguy hại số W.223 (a,b) "Vách núi nguy cấp hiểm". Biển dùng làm báo nguy hại cho tất cả những người nhập cuộc giao thông vận tải cần cảnh giác. Biển đặt tại điểm chuẩn bị nhập phần đường cút sát vách núi vừa phải hẹp vừa phải giới hạn tầm coi. Khi người sử dụng hải dương cần thiết để ý vách núi nằm ở vị trí phía bên trái hoặc phía bên phải đàng để tại vị hải dương W.223a hoặc hải dương W.223b mang lại tương thích. 

biển báo nguy hại 25

C.24. Biển số W.224 "Đường người quốc bộ hạn chế ngang"

biển báo nguy hại 26

a) Để báo trước tiếp đây phần đàng dành riêng cho tất cả những người quốc bộ sang trọng qua loa đàng, phải để hải dương số W.224 "Đường người quốc bộ hạn chế ngang". Gặp hải dương này những xe pháo cần hạn chế vận tốc, nhường nhịn ưu tiên cho tất cả những người quốc bộ và chỉ được chạy xe pháo Khi không khiến nguy hại cho tất cả những người quốc bộ.

b) Phần đàng dành riêng cho tất cả những người quốc bộ cắt theo đường ngang bên trên điểm đàng phó nhau, nhập nội thành của thành phố, nội thị điểm người hỗ tương nhiều cần được tô kẻ vạch đàng dành riêng cho tất cả những người quốc bộ.

C.25. Biển số W.225 "Trẻ em"

biển báo nguy hại 27a) Để báo trước là ngay gần cho tới phần đường thông thường đem trẻ nhỏ đi qua hoặc tụ tập luyện bên trên đàng như ở vườn con trẻ, ngôi trường học tập, câu lạc cỗ, phải để hải dương số W.225 "Trẻ em".

b) Chiều nhiều năm của phần đường này được hướng dẫn vì chưng hải dương số S.501 "Phạm vi ứng dụng của biển" bịa đặt bên dưới hải dương chủ yếu.

c) Gặp hải dương này, người nhập cuộc giao thông vận tải cần cút lờ lững và cẩn trọng phòng ngừa tài năng xuất hiện nay và dịch chuyển bất thần của trẻ nhỏ bên trên mặt mũi đàng.

biển báo nguy hại 28C.26. Biển số W.226 "Đường người cút xe đạp điện hạn chế ngang"

Để báo trước là ngay gần cho tới địa điểm thông thường đem người cút xe đạp điện kể từ những đàng nhỏ cắt theo đường ngang qua loa hoặc kể từ đàng giành riêng cho xe đạp điện cút nhập nhập đàng ôtô, phải để hải dương số W.226 "Đường người cút xe đạp điện hạn chế ngang".

biển báo nguy hại 29C.27. Biển số W.227 "Công trường"

Để báo trước ngay gần cho tới phần đường đang được tổ chức tiến hành sửa chữa thay thế, tôn tạo, tăng cấp đem người và công cụ đang được thao tác bên trên mặt mũi đàng, phải để hải dương số W.227 báo hiệu "Công trường".Khi gặp gỡ hải dương báo này vận tốc xe đua cần hạn chế mang lại phù hợp, không khiến nguy hại cho tất cả những người và công cụ bên trên phần đường ê.

C.28. Biển số W.228 (a,b) "Đá lở" và hải dương số W.228c "Sỏi đá phun lên" và hải dương số W.228d "Nền đàng yếu"

a) Để báo trước ngay gần cho tới phần đường đem hiện tượng kỳ lạ khu đất đá kể từ bên trên tao luy dương sụt bục: bị vỡ ra vì sức ép bất thần làm cho nguy hại mang lại xe pháo và người cút đàng, nhất là ở những phần đường miền núi, phải để hải dương số W.228 (a,b) "Đá lở". Chiều nhiều năm của đoạn nguy hại, dùng hải dương số S.501 "Phạm vi ứng dụng của biển" bịa đặt bên dưới hải dương chủ yếu. Khi dùng hải dương này cần địa thế căn cứ thực tiễn nhưng mà bịa đặt hải dương số W.228a hoặc hải dương số W.228b mang lại tương thích.

Gặp hải dương này, người nhập cuộc giao thông vận tải cần chú ý; quan trọng Khi khí hậu xấu xí, giới hạn tầm coi, liên tù tì hoặc đỗ xe pháo nhập điểm đá bục: bị vỡ ra vì sức ép sau những trận mưa rộng lớn.

b) Để báo trước điểm đem kết cấu mặt mũi đàng rời rốc, Khi phương tiện đi lại trải qua, thực hiện cho những viên đá, sỏi băng lên làm cho nguy hại và tổn thất đáng tin cậy cho tất cả những người và phương tiện đi lại nhập cuộc giao thông vận tải phải để hải dương số W.228c "Sỏi đá phun lên".

c) Để lưu ý những đoạn nền đàng yếu hèn, phần đường đang được theo đuổi dõi nhũn nhặn nhưng mà việc vận hành xe pháo ở vận tốc cao hoàn toàn có thể làm cho nguy hại phải để hải dương số W.228d “Nền đàng yếu”. Lái xe pháo cần thiết để ý hạn chế vận tốc phải chăng.

biển báo nguy hại 30

biển báo nguy hại 31 C.29. Biển số W.229 "Dải máy cất cánh lên xuống"

Để báo trước phần đường ở vùng sát đường sân bay trường bay và cắt theo đường ngang qua loa phía máy cất cánh tăng và giảm ở chừng cao ko rộng lớn, phải để hải dương số W.229 "Dải máy cất cánh lên xuống". Nếu quan trọng, bên trên những địa điểm này cần tinh chỉnh và điều khiển giao thông vận tải vì chưng tín hiệu cờ và tín hiệu đèn đỏ hoặc tín hiệu lệnh thủ công của những người lãnh đạo giao thông vận tải.

 C.30. Biển số W.230 "Gia súc"

biển báo nguy hại 32Để báo trước ngay gần cho tới phần đường thông thường đem gia súc thả rông hoặc lùa qua loa ngang đàng, đàng ở vùng đồng cỏ của nông ngôi trường chăn nuôi, vùng thảo nguyên vẹn ..., phải để hải dương số W.230 "Gia súc". Người nhập cuộc giao thông vận tải đem trách móc nhiệm cút lờ lững, để ý và tạm dừng bảo vệ mang lại gia súc hoàn toàn có thể qua loa đàng không biến thành nguy hại.

C.31. Biển số W.231 "Thú rừng vượt lên đường"

biển báo nguy hại 33Để báo trước ngay gần cho tới phần đường thông thường đem thú rừng qua loa đàng như đàng trải qua rừng hoặc điểm bảo đảm vạn vật thiên nhiên cấm săn bắn phun, phải để hải dương số W.231 "Thú rừng vượt lên đường". Chiều nhiều năm của phần đường này được hướng dẫn vì chưng hải dương số S.501 "Phạm vi ứng dụng của biển" bịa đặt bên dưới hải dương chủ yếu, người nhập cuộc giao thông vận tải cần cút lờ lững, để ý để ý nhị mặt mũi đàng và cẩn trọng phòng ngừa tai nạn ngoài ý muốn.

C.32. Biển số W.232 "Gió ngang"

biển báo nguy hại 34a) Để báo trước ngay gần cho tới phần đường thông thường đem bão ngang thổi mạnh làm cho nguy hại phải để hải dương số W.232 "Gió ngang". Người nhập cuộc giao thông vận tải cần được kiểm soát và điều chỉnh vận tốc xe đua mang lại phù hợp, phòng ngừa bão thổi mạnh làm cho lật xe pháo.

b) Biển này chỉ bịa đặt ngoài phạm vi TP.HCM, quần thể sầm uất dân ở. Tại địa điểm nguy hại nên được sắp xếp vũ trang đo bão nhằm những người dân nhập cuộc giao thông vận tải hiểu rằng phía và độ mạnh bão.

biển báo nguy hại 35C.33. Biển số W.233 "Nguy hiểm khác"

Nếu bên trên đàng đem những nguy hại nhưng mà ko thể áp dụng được những loại hải dương kể từ hải dương số W.201a cho tới hải dương số W.232 theo đuổi quy ấn định kể từ phần C.1 cho tới phần C.32 Phụ lục này thì phải để hải dương số W.233 "Nguy hiểm khác".

biển báo nguy hại 36 C.34. Biển số W.234 "Giao nhau với đàng nhị chiều"

Trên đàng một chiều, nhằm báo trước chuẩn bị cho tới địa điểm phó nhau với đàng hai phía phải để hải dương số W.234 "Giao nhau với đàng nhị chiều". Trong nội thành của thành phố, nội thị hoàn toàn có thể ko bịa đặt hải dương này. 

biển báo nguy hại 37 C.35. Biển số W.235 "Đường đôi"

Để báo trước chuẩn bị cho tới phần đường đem chiều cút và chiều về phân biệt vì chưng dải phân cơ hội cứng phải để hải dương số W.235 "Đường đôi".

biển báo nguy hại 38 C.36. Biển số W.236 " Kết đôn đốc đàng đôi"

Để báo trước chuẩn bị kết đôn đốc phần đường đem chiều cút và chiều về phân biệt vì chưng dải phân cơ hội cứng phải để hải dương số W.236 " Kết đôn đốc đàng đôi". Đường song chỉ được phân tách vì chưng vạch tô ko phải để hải dương này.

biển báo nguy hại 39C.37. Biển số W.237 "Cầu vồng"

Dùng nhằm nhắc nhở tài xế cần cẩn trọng. Biển đặt tại bên trên phần đường chuẩn bị cho tới dự án công trình có tính vồng rộng lớn tác động cho tới tầm coi.

biển báo nguy hại 40C.38. Biển số W.238 "Đường đường cao tốc phía trước"

Biển số W.238 được bịa đặt bên trên nhánh đường nhỏ nhập nhập đàng đường cao tốc nhằm báo cho những phương tiện đi lại cút bên trên đàng này biết đem "Đường đường cao tốc phía trước".

biển báo nguy hại 41 C.39. Biển số W.239a "Đường cáp năng lượng điện ở phía trên"; Biển số W.239b "Chiều cao tĩnh ko thực tế"

biển báo nguy hại nhập phó thônga) Tại những điểm đem đàng thừng năng lượng điện cắt theo đường ngang phía bên trên tuyến phố, bịa đặt hải dương số W.239 "Đường cáp năng lượng điện ở phía trên" và tất nhiên hải dương số S.509a "Chiều cao an toàn" ở phía bên dưới. Để báo độ cao tĩnh ko thực tiễn của những địa điểm đem khoảng cách kể từ điểm tối đa của mặt mũi đàng tới điểm thấp nhất của chướng ngại vật vật bị số lượng giới hạn phải để hải dương W.239b “Chiều cao tĩnh ko thực tế”.

b) Biển được bịa đặt phía phía bên phải cho tất cả hai phía đàng xe đua.

biển báo nguy hại 42C.40. Biển báo W.240 " Đường hầm" 

biển báo nguy hại 43Để nhắc tài xế để ý sẵn sàng cút nhập hầm đường đi bộ phải để hải dương số W.240 "Đường hầm". Biển đặt tại phía bên phải chiều cút trước lúc nhập hầm.

C.41. Biển số W.241 "Ùn tắc phó thông"

Để báo phần đường hoặc xẩy ra ùn tắc giao thông vận tải phải để hải dương số W.241 "Ùn tắc phó thông".

C.42. Biển số W.242 (a,b) "Nơi đường tàu phó vuông góc với đàng bộ"

Để bổ sung cập nhật mang lại hải dương số W.211 "Giao nhau với đường tàu không tồn tại rào chắn", phải để hải dương số W.242 (a,b) nhằm chỉ vị trí đường tàu phó vuông góc đường đi bộ. Biển bịa đặt bên trên đường đi bộ cơ hội ray sớm nhất của đường tàu 10 m.

Nếu bên trên vị trí phó nhau, đường tàu chỉ tồn tại một cặp đàng ray cắt theo đường ngang đường đi bộ thì bịa đặt hải dương số W.242a.

Nếu bên trên vị trí phó nhau, đường tàu đem kể từ nhị cặp đàng ray trở lên trên cắt theo đường ngang đường đi bộ thì bịa đặt hải dương số W.242b.

biển báo nguy hại 44

C.43. Biển báo số W.243 (a,b,c) "Nơi đường tàu phó ko vuông góc với đàng bộ"

Để báo trước chuẩn bị cho tới địa điểm phó hạn chế đường đi bộ với đường tàu nằm trong nút, ko vuông góc và không tồn tại người gác, không tồn tại rào chắn phải để hải dương số W.243 "Nơi đường tàu phó ko vuông góc với đàng bộ". Biển được đặt tại phía bên dưới hải dương số W.211 “Giao nhau với đường tàu không tồn tại rào chắn ”. Báo hiệu đường tàu phó hạn chế ko vuông góc với đường đi bộ bao gồm đem 3 biển: hải dương số W.243a đặt tại điểm cơ hội ray sớm nhất điểm phó đường tàu 50 m, hải dương số W.243b và hải dương số W.243c bịa đặt cơ hội ray sớm nhất điểm phó đường tàu 100 m và 150 m.

biển báo nguy hại 45

biển báo nguy hại 46C.44. Biển số W.244 "Đoạn đàng hoặc xẩy ra tai nạn"

Dùng nhằm lưu ý nguy hại phần đường phía đằng trước thông thường xẩy ra tai nạn ngoài ý muốn nhằm tài xế cần thiết quan trọng để ý, phải để hải dương số W.244 "Đoạn đàng hoặc xẩy ra tai nạn". Biển được đặt tại địa điểm phù hợp điểm chuẩn bị nhập phần đường thông thường xẩy ra tai nạn ngoài ý muốn.

C.45. Biển số W.245 (a,b) "Đi chậm"

Dùng nhằm nhắc tài xế hạn chế vận tốc cút lờ lững, phải để hải dương số W.245 (a,b) "Đi chậm". Biển đặt tại địa điểm phù hợp trước khi tới phần đường đòi hỏi cút lờ lững. Đối với những tuyến phố đối nước ngoài, yêu cầu người sử dụng hải dương số W.245b.

biển báo nguy hại 47

C.46. Biển số W.246 (a,b,c) "Chú ý chướng ngại vật vật"

Dùng nhằm báo trước mang lại tài xế biết phía đằng trước đem chướng ngại vật vật, xe pháo cần thiết hạn chế vận tốc và theo đuổi hướng dẫn trên biển khơi báo, phải để hải dương số W.246a "Chú ý chướng ngại vật vật - Vòng rời rời khỏi nhị bên", hải dương số W.246b "Chú ý chướng ngại vật vật - Vòng rời sang trọng mặt mũi trái” và hải dương số W.246c "Chú ý chướng ngại vật vật - Vòng rời sang trọng mặt mũi phải”.

biển báo nguy hại 48

C.47. Biển số W.247 "Chú ý xe pháo đỗ"

biển báo nguy hại 49a) Để lưu ý đem những loại xe pháo ôtô, máy kéo, rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo vì chưng xe pháo ôtô hoặc ôtô đầu kéo, xe pháo máy thường dùng đang được đỗ lúc lắc một trong những phần đàng xe đua, phải để bên trên mặt mũi đường thủy số W.247 “Chú ý xe pháo đỗ”, hải dương được bịa đặt cơ hội xe pháo phía đằng trước và đàng sau xe pháo (theo chiều đi) 5 m;

b) Đối với đàng một chiều, chỉ bịa đặt một hải dương sau xe pháo (hoặc đoàn xe) đỗ.

c) Đối với đoàn xe pháo bao gồm nhiều xe pháo nằm trong đỗ, chỉ bịa đặt hải dương này ở phía đằng trước xe pháo đầu và sau xe pháo cuối của đoàn xe pháo bên trên đàng nhị làn xe pháo.

d) Biển bịa đặt thẳng bên trên mặt mũi đàng.

LƯU Ý:

Vị trí bịa đặt hải dương báo: Biển báo nguy hại và lưu ý được bịa đặt cơ hội điểm ấn định báo một khoảng cách theo đuổi bảng bên dưới. Trường phù hợp quan trọng hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh theo đuổi thực tiễn mang lại tương thích./.

Tốc chừng vận hành khoảng của xe pháo trong tầm 10 km ở vùng bịa đặt biển

Khoảng cơ hội từ điểm bịa đặt hải dương cho tới vị trí ấn định báo

- Từ trăng tròn km/h cho tới bên dưới 35 km/h

- Từ 35 km/h cho tới bên dưới 50 km/h

- Từ 100 m đến bên dưới 150 m

Xem thêm: 404

- Từ 150 m đến 250 m

Minh Hùng (Tổng hợp)