Nhân 2 ma trận – Điều kiện và cách tính có lời giải

Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong bản thân tìm hiểu hiểu về luật lệ nhân 2 quỷ trận nhập toán thời thượng đại số và hình học tập giải tích: ĐK và cơ hội nhân 2 quỷ trận 2×2, 3×3, nằm trong cung cấp, ko nằm trong cung cấp. Bắt đầu thôi!

Xem thêm:

Bạn đang xem: Nhân 2 ma trận – Điều kiện và cách tính có lời giải

 • định thức quỷ trận
 • Các dạng bài bác luyện quỷ trận và cơ hội giải
 • ma trận nghịch ngợm đảo

Để nhân nhì quỷ trận, tớ nên đáp ứng một trong những điều kiện:

 • Số cột của quỷ trận thứ nhất nên ngay số sản phẩm của quỷ trận loại nhì. Nếu quỷ trận thứ nhất với độ dài rộng m x n (m sản phẩm và n cột), thì quỷ trận loại nhì nên với độ dài rộng n x p (n sản phẩm và p cột).
 • Kết trái ngược của luật lệ nhân nhì quỷ trận tiếp tục là một trong những quỷ trận mới nhất với độ dài rộng m x p (m sản phẩm và p cột).

Các đặc thù cơ bạn dạng của luật lệ nhân nhì quỷ trận

 1. Tính hóa học kết hợp: (AB)C = A(BC).
 2. Tính hóa học phân phối so với luật lệ cộng: A(B + C) = AB + AC, (B + C)D = BD + CD
 3. Với A, B là nhì quỷ trận sao cho tới tích AB với nghĩa và α là một trong những ngẫu nhiên tớ luôn luôn có: α(AB) = (αA)B = A(αB).
 4. Mọi quỷ trận đều không bao giờ thay đổi Lúc nhân với quỷ trận đơn vị chức năng E (nếu luật lệ nhân với ý nghĩa): AE = A, EB = B
 5. (AB)’ = B’A’.
 6. A và B là những quỷ trận vuông nằm trong cung cấp. Khi đó: |AB|= |A|.|B|

Nhân quỷ trận với cùng một số

Nếu A là một trong những quỷ trận ngẫu nhiên và k là một trong những ngẫu nhiên thì quỷ trận kA được xem bằng phương pháp nhân từng thành phần của quỷ trận A với k.

Ví dụ nhân ma trận với cùng một số:

Nhân quỷ trận với 1 số

Lưu ý:

Nếu A là một trong những quỷ trận ngẫu nhiên, thì quỷ trận kA với kích thước kiểu như A và: 0A=0 ; k0=0

Cách nhân 2 quỷ trận ko nằm trong cấp

Muốn nhân ma trận A với quỷ trận B thì nên với điều kiện:

 • số cột quỷ trận A ngay số sản phẩm quỷ trận B

Lấy thành phần đứng ở sản phẩm i cột j nhập quỷ trận A, tớ lấy thứu tự từng thành phần đứng ở sản phẩm i nhập quỷ trận A nhân với từng thành phần ứng đứng ở cột j nhập quỷ trận B rồi nằm trong lại.

Ví dụ:

1.1+1.3 = 4    1.2+1.4=6       1.3+1.4=7

3.1+7.3=24     3.2+7.4=34    3.3+7.4=37

Nhân 2 quỷ trận

Bài luyện nhân 2 quỷ trận

Bài luyện nhân 2 quỷ trận với điều giải

Cách nhân ma trận 2×2

\(\begin{vmatrix}
4 & 5\\
6 & 7
\end{vmatrix}.
\begin{vmatrix}
2 & 1\\
2 & 1
\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}
4*2+5*2 & 4*1+5*1\\
6*2+7*2 & 6*1+7*1
\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}
18 & 9\\
26 & 13
\end{vmatrix}\)

Nhân 2 quỷ trận 3×3

\(\left(\begin{matrix}
4 & 5 & 5 \\
6 & 7 & 3 \\
6 & 2 & 1
\end{matrix}\right).\left(\begin{matrix}
2 & 1 & 4 \\
2 & 1 & 2 \\
6 & 2 & 1
\end{matrix}\right)\)

Nhân quỷ trận 3x3

Cách nhân ma trận 4×4

\(\left(\begin{matrix}
4 & 5 & 5 & 3 \\
6 & 7 & 3 & 1 \\
6 & 2 & 1 & 6 \\
9 & 7 & 2 & 1
\end{matrix}\right).\left(\begin{matrix}
2 & 1 & 4 & 1 \\
2 & 1 & 2 & 4 \\
6 & 2 & 1 & 2 \\
8 & 5 & 1 & 4
\end{matrix}\right)\)

Xem thêm: 999+ Avatar đẹp cho nhóm Mang lại sự thống nhất và đồng đều cho đội nhóm của bạn

Nhân quỷ trận 4x4

\(\left(\begin{matrix}
72 & 34 & 34 & 46 \\
52 & 24 & 42 & 44 \\
70 & 40 & 35 & 40 \\
52 & 25 & 53 & 45
\end{matrix}\right)\)

Cách nhân 3 quỷ trận

Để nhân phụ thân quỷ trận, tớ vận dụng luật lệ nhân ma trận theo gót trật tự. Khi nhân nhiều quỷ trận, tớ với một trong những quy tắc cần thiết tuân theo:

 • Đảm nói rằng số cột của quỷ trận đứng trước ngay số sản phẩm của quỷ trận đứng sau.
 • Nhân nhì quỷ trận theo gót trật tự và ghi lại thành quả.
 • Tiếp tục nhân thành quả của nhì quỷ trận với quỷ trận tiếp sau và tái diễn tiến độ vì vậy cho đến Lúc nhân không còn toàn bộ những quỷ trận.

Dưới đó là một ví dụ ví dụ về luật lệ nhân phụ thân quỷ trận:

Ma trận A:

\(\begin{vmatrix}
1 & 2\\
3 & 4
\end{vmatrix}\) \(\begin{vmatrix}
5 & 6\\
7 & 8
\end{vmatrix}\) \(\begin{vmatrix}
9 & 10\\
11 & 12
\end{vmatrix}\)

Ma trận A.B:

\(\begin{vmatrix}
19 & 22\\
43 & 50
\end{vmatrix}\)

Ma trận AB.C:

\(\begin{vmatrix}
377 & 430\\
901 & 1030
\end{vmatrix}\)

Chú ý

1. Tồn bên trên tích AB Lúc và chỉ Lúc số cột của A ngay số loại của B.
2. Tồn bên trên cả nhì tích AB và BA Lúc A với cung cấp mxn thì B nên với cung cấp nxm.
3. Phép nhân ma trận không tồn tại đặc thù kí thác hoán, rằng công cộng AB ≠ BA.
4. A nhân được với A Lúc A là quỷ trận vuông.

Nhân quỷ trận sử dụng máy tính di động cầm tay Casio fx 580 VNX

Bước 1: Nhấn phím MENU => nhấn phím 4 nhằm lựa chọn Matrix.

Bước 2: Gán quỷ trận A nhập biến chuyển ghi nhớ MatA. Nhấn phím 1 nhằm lựa chọn MatA => nhập 4 nhằm khai báo quỷ trận với 4 loại => nhập 4 nhằm khai báo quỷ trận với 4 cột.

Bước 3: Gán quỷ trận B nhập biến chuyển ghi nhớ MatB.

Bước 4: Nhấn phím OPNT => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn MatA, nhấn phím 4 nhằm lựa chọn MatB. Nhấn phím x, tiếp sau đó nhấn lốt “=” nhằm hiển thị thành quả.

Xem thêm: Nước ép cà rốt giảm cân: Làm ngay thổi bay mỡ thừa!

Trên đó là chỉ dẫn cơ hội nhân 2 quỷ trận kèm cặp bài bác luyện với điều giải cụ thể hùn chúng ta ôn luyện dễ dàng và đơn giản. Cảm ơn chúng ta vẫn tìm hiểu thêm bên trên nttexpress.vn.

Tài liệu tìm hiểu thêm luật lệ nhân ma trận PDF:

Bài viết lách liên quan

 • hạng của quỷ trận
 • ma trận bậc thang
 • Bài luyện chéo cánh hoá quỷ trận với điều giải
 • ma trận kề
 • bài luyện và cơ hội tìm ma trận fake cơ sở

BÀI VIẾT NỔI BẬT