Cách dùng hàm IF trong Excel, có ví dụ hướng dẫn cụ thể

Hàm IF là 1 trong mỗi hàm thông dụng và cần thiết nhất nhập excel. quý khách người sử dụng hàm nhằm đòi hỏi Excel đánh giá một ĐK và trả về một độ quý hiếm nếu như ĐK được thỏa mãn nhu cầu, hoặc trả về một độ quý hiếm không giống nếu như ĐK ê ko được thỏa mãn nhu cầu.

Trong nội dung bài viết này, Blog Học Excel Online tiếp tục thám thính hiểu về cú pháp và cách người sử dụng hàm IF thông dụng nhập Excel, tiếp sau đó sẽ sở hữu ánh nhìn sâu sắc rộng lớn vì chưng những ví dụ về công thức tuy nhiên kỳ vọng là tiếp tục hữu ích cho tất cả những người dân mới nhất người sử dụng Excel và những người dân với kinh nghiệm tay nghề.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm IF trong Excel, có ví dụ hướng dẫn cụ thể

Hàm IF là 1 trong mỗi hàm logic được chấp nhận Reviews một ĐK chắc chắn và trả về độ quý hiếm tuy nhiên các bạn hướng đẫn nếu như ĐK là TRUE và trả về một độ quý hiếm không giống nếu như ĐK là FALSE

Cú pháp mang đến hàm IF như sau:

IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Như các bạn thấy, hàm IF có 3 thông số, tuy nhiên chỉ mất thông số thứ nhất là cần phải với, còn 2 thông số sót lại là ko bắt buộc

  • logical_test: Là một độ quý hiếm hoặc biểu thức logic có mức giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Bắt buộc cần với. Đối với thông số này, chúng ta có thể chứng thật này đó là ký tự động, tháng ngày, số lượng hoặc bất kể biểu thức đối chiếu này.

Ví dụ: Biểu thức logic của chúng ta có thể là hoặc B1=”sold”, B1<12/1/2014, B1=10 hoặc B1>10.

  • Value_if_true: Là độ quý hiếm tuy nhiên hàm tiếp tục trả về nếu như biểu thức logic mang đến độ quý hiếm TRUE hoặc thưa cách thứ hai là ĐK thỏa mãn nhu cầu. Không cần phải với.

Ví dụ: Công thức sau tiếp tục trả về kể từ “Good” nếu như độ quý hiếm ở dù B1 to hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)

  • Value_if_false: là độ quý hiếm tuy nhiên hàm tiếp tục trả về nếu như biểu thức logic mang đến độ quý hiếm FALSE hoặc thưa cách thứ hai là ĐK ko thỏa mãn nhu cầu. Không cần phải với.

Ví dụ: Nếu các bạn thêm thắt biến chuyển loại 3 là “Bad” nhập công thức ở ví dụ bên trên, nó sẽ bị trả về kể từ “Good” nếu như độ quý hiếm ở nhập dù B1 to hơn 10, còn nếu như ngược lại thì độ quý hiếm trả về được xem là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

Excel IF function - formula example

Những vấn đề cần ghi nhớ về hàm IF nhập Excel:

Mặc cho dù nhì biến chuyển ở đầu cuối nhập hàm IF là ko cần thiết tuy nhiên công thức rất có thể trả về những độ quý hiếm ko chờ mong nếu mà các bạn ko nắm rõ những quy tắc cơ bạn dạng nhất

1. Nếu như value_if_true bị vứt qua

Nếu value_if_true bị bỏ lỡ nhập công thức IF (ví dụ chỉ mất lốt cần sau logical_test), thì hàm IF tiếp tục trả về thành quả là 0 nếu như ĐK chủ yếu được thỏa mãn nhu cầu. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)

Nếu các bạn không thích hàm If của tôi ko hiển thị bất kể điều gì Lúc ĐK thỏa, hãy nhập gấp đôi lốt nhấy nhập thông số thứ hai như vậy này:

=If(B1>10,””,”Bad”)

. Về cơ bạn dạng, tình huống này hàm if tiếp tục trả về chuỗi trống rỗng.

IF formulas with the value_if_true argument omitted

2. Nếu như value_if_false bị vứt qua

Nếu các bạn ko quan hoài cho tới điều gì tiếp tục xẩy ra nếu như ĐK quy tấp tểnh ko được thỏa mãn nhu cầu, chúng ta có thể bỏ lỡ biến chuyển loại 3 nhập công thức hàm IF, điều này tiếp tục kéo đến thành quả như sau

Nếu biểu thức logic được cho rằng FALSE và thông số kỹ thuật value_if_false bị bỏ lỡ (chỉ với 1 độ quý hiếm độc nhất ứng với thông số value_if_false) thì hàm IF tiếp tục trả về độ quý hiếm FALSE. Đây trái ngược là 1 điều ko ước muốn cần ko nào?

Đây là 1 ví dụ mang đến công thức

=IF(B1>10, "Good")

Nếu các bạn đặt điều lốt phẩy sau thông số value_if_true thì hàm IF tiếp tục trả về độ quý hiếm vì chưng 0, điều này còn có nghĩa rằng độ quý hiếm trả về ko tương mến với công thức =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, nguyên nhân thuyết phục nhất để tại vị “” nhập thông số loại tía là các bạn sẽ nhận độ quý hiếm trống rỗng nếu như điều khiện ko thỏa mãn nhu cầu =IF(B1>10, “Good”, “”).

IF formulas with the value_if_false argument omitted

3. Làm mang đến hàm IF hiện thị lên độ quý hiếm TRUE hoặc FALSE

Nếu như bạn thích những công thức Excel rất có thể hiện thị lên những độ quý hiếm logic như TRUE hoặc FALSE Lúc một ĐK chắc chắn được thỏa mãn nhu cầu thì các bạn cần gõ TRUE nhập dù thông số value_if_true. Ô value_if_false  rất có thể điền nhập là FALSE hoặc nhằm trống rỗng. Đây là 1 ví dụ mang đến công thức trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)

hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

an example of the IF function that displays logical values TRUE or FALSE
Lưu ý. Nếu như bạn thích hàm IF trả về độ quý hiếm TRUEFALSE như độ quý hiếm logic (Boolean) tuy nhiên công thức excel không giống rất có thể nhận dạng thì bạn phải đảm nói rằng ko đặt nó nhập lốt ngoặc kép. Dấu hiệu của một Boolean nhập một dù như chúng ta có thể thấy nhập hình minh họa bên trên.

Nếu bạn thích độ quý hiếm “TRUE” và “FALSE” là ký tự động thì nên đặt nó nhập lốt ngoặc kép. Trong tình huống này, độ quý hiếm được trả về tiếp tục nằm sát trái ngược và được format là dạng General. Không với công thức Excel này nhận dạng “TRUE” và “FALSE” là độ quý hiếm logic cả.

4. Làm mang đến hàm IF hiển thị một luật lệ toán và trả về một kết quả

Thay vì thế trả về một gái trị chắc chắn thì chúng ta có thể thực hiện mang đến công thức hàm IF đánh giá ĐK thể hiện, đo lường và tính toán một công thức toán và trả về độ quý hiếm dựa vào thành quả của luật lệ toán ê. quý khách tiến hành điều này bằng phương pháp dử dụng những công thức sô học tập hoặc những hàm không giống của Excel nhập dù thông số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đó là một vài ba ví dụ điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)

Công thức đối chiếu độ quý hiếm nhập cột A1 và B1, và nếu như độ quý hiếm nhập cột A1 to hơn nhập cột B1 thì thành quả tiếp tục là sự nhân độ quý hiếm nhập dù C3 với C10, còn ngược lại tiếp tục nhân với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1<>B1, SUM(A1:D1), "")

Công thức tiếp tục đối chiếu độ quý hiếm trong số dù A1 và B1, nếu như độ quý hiếm nhập dù A1 ko vì chưng B1 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là tổng của toàn bộ những độ quý hiếm kể từ dù A1 cho tới D1, ngược lại thì tiếp tục là 1 chuỗi ký tự động trống rỗng.

Cách dùng hàm IF nhập Excel và những ví  dụ:

Bây giờ các bạn đang được thân thuộc với cú pháp của hàm IF, hãy đánh giá một trong những ví dụ về công thức và thám thính hiểu cơ hội dùng hàm IF như là 1 hàm đo lường và tính toán nhập Excel

Công thức ví dụ về hàm IF được chấp nhận đối chiếu số học tập như: to hơn, nhỏ rộng lớn, bằng

Việc dùng hàm IF với những độ quý hiếm số dựa vào việc dùng những toán tử đối chiếu không giống nhau nhằm biểu diễn mô tả những ĐK của người sử dụng. quý khách tiếp tục nhìn thấy list vừa đủ những toán tử logic được minh họa vì chưng những ví dụ về công thức nhập bảng sau đây.

Điều kiện Toán tử Ví dụ về công thức Mô tả
Lớn hơn > =IF(A2>5, “OK”,) Nếu số nhập dù A2 to hơn 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì trả về 0
Nhỏ hơn < =IF(A2<5, “OK”, “”) Nếu số nhập dù A2 nhỏ rộng lớn 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì tiếp tục trả về chuỗi ký tự động rỗng
Bằng = =IF(A2=5, “OK”, “Wrong number”) Nếu số nhập dù A2 vì chưng 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì tiếp tục hiển thị “Wrong Number”
Khác <> =IF(A2<>5, “Wrong number”, “OK”) Nếu số nhập dù A2 không giống 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “Wrong Number”, ngược lại thì tiếp tục hiển thị “OK”
Lớn rộng lớn hoặc bằng >= =IF(A2>=5, “OK”, “Poor”) Nếu số nhập dù A2 to hơn hoặc vì chưng 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì tiếp tục hiển thị “Poor”
Nhỏ rộng lớn hoặc bằng <= =IF(A2<=5, “OK”, “”) Nếu số nhập dù A2 nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thìa là chuỗi ký tự động rỗng

Hình minh họa sau đây thể hiện tại thành quả của việc đối chiếu “lớn hoăn hoặc bằng”

the IF formula with the

Hàm IF nhập văn bản:

Nhìn công cộng, khi chúng ta ghi chép công thức hàm IF cho những độ quý hiếm văn bạn dạng thay cho những toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì nên bám theo dõi một vài ba ví dụ sau đây.

Ví dụ 1. Công thức hàm IF ko phân biệt chữ hoa hoặc chữ thông thường cho những ký tự

Giống như phần rộng lớn những tính năng của Excel, hàm IF được khoác tấp tểnh ko phân biệt chữ hoa hoặc chữ thông thường. Điều này còn có nghĩa rằng những biểu thức logic với chứa chấp ký tự động ko thể phân biệt được loại chữ hoa hoặc thông thường nhập công thức hàm IF

Ví dụ, Công thức hàm IF sau đây trả về độ quý hiếm “Yes” hoặc “No” dựa vào tình trạng phục vụ (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")

Công thức này thưa lên rằng Excel  tiếp tục trả về “No” nếu như một dù nhập cột C bao hàm kể từ “Delivered”, còn ngược lại thì tiếp tục trả về “Yes”. Không cần thiết là các bạn gõ kể từ “Delivered” ra làm sao nhập thông số biểu thức logic – “delivered”, “Delivered”, hoặc “DELIVERED”. Cũng ko cần thiết liệu kể từ “Delivered” được ghi chép hoa hoặc thông thường ở nhập bảng, như minh họa nhập hình sau đây.

Một cách thứ hai để sở hữu được một thành quả đúng đắn rộng lớn này đó là dùng luật lệ đối chiếu “không bằng” và tráo thay đổi nhì thông số value_if_truevalue_if_false

=IF(C2<>"delivered", "Yes", "No")

Ví dụ 2. Công thức hàm IF phân biệt chữ hoa hoặc chữ thông thường cho những ký tự

Nếu như bạn thích tạo ra một biểu thức logic với phân biệt loại chữ hoa hoặc thông thường thì người sử dụng phối kết hợp hàm IF với hàm EXACT bằng phương pháp đối chiếu nhì chuỗi độ quý hiếm và trả về TRUE nếu xâu đích, ngược lại thì trả về FALSE. Mặc cho dù hàm EXACT với sự phân biệt hoa hoặc thông thường vẫn bỏ lỡ sự khác lạ về format.

Bạn dùng hàm EXACT bằng phương pháp như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")

Biểu thức logic các bạn vận dụng và “DELIVERED” là độ quý hiếm văn bạn dạng in hoa tuy nhiên các bạn cần hiện tại thị một cơ hội đúng đắn ứng với cột C.

Xem thêm: 999+ Avatar đẹp cho nhóm Mang lại sự thống nhất và đồng đều cho đội nhóm của bạn

Case-sensitive IF formula for text values

Một cơ hội dễ dàng và đơn giản rộng lớn, các bạn cũng rất có thể người sử dụng cơ hội tham ô chiếu dù thay cho thông số chứa chấp ký tự động loại nhì nhập hàm EXACT nếu như bạn thích.

Lưu ý. Khi dùng văn bạn dạng như 1 biến chuyển nhập hàm IF thì nên ghi nhớ luôn luôn cần đi kèm theo với lốt ngoặc kép.

Ví dụ 3. Công thức IF mang đến độ quý hiếm văn bạn dạng với việc tham ô chiếu từng phần

Nếu bạn thích ĐK tuy nhiên các bạn thể hiện dựa vào việc tham ô chiếu từng phần rộng lớn tuy nhiên tham ô chiếu đúng đắn, một biện pháp tức thì mang đến điều này này đó là dùng ký tự động thay mặt (hoặc) nhập biểu thức logic. Tuy nhiên cơ hội tiếp cận giản dị và dễ dàng và đơn giản này sẽ không còn sinh hoạt. Rất nhiều hàm nhập Excel gật đầu đồng ý ký tự động thay mặt tuy nhiên hàm IF là nước ngoài lệ.

Một biện pháp không giống này đó là người sử dụng hàm IF kết phù hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không phân biệt chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, nếu như việc tiến hành ĐK No là cần thiết cho tất cả nhì mục “Delivered” và “Out for delivery” thì công thức sau tiếp tục hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

IF formula for text values with partial match
Chúng tôi đang được dùng hàm SEARCH mang đến công thức bên trên vì thế việc so sánh với phân biệt chữ hoa hoặc thông thường có vẻ như phải chăng rộng lớn với tài liệu thể hiện. Nếu bạn thích so sánh với phân biệt chữ hoa hoặc thông thường thì giản dị chỉ việc thay cho thế hàm SEARCH vì chưng hàm FIND Theo phong cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi nhằm thám thính kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về công thức hàm IF cho 1 ngày, tháng:

Thoạt nom thì công thức hàm IF đối với tháng ngày tương tự so với số và ký tự động tất cả chúng ta một vừa hai phải nhắc. Nhưng không mong muốn là ko cần vì vậy.

Không như là giống như những hàm không giống nhập Excel, hàm IF ko thể phân biệt được tháng ngày và biểu diễn giải nó rời khỏi như 1 chuỗi ký tự động được, điều này lý giải tại vì sao các bạn ko thể biểu diễn mô tả một biểu thức logic giản dị như >”11/19/2014″ hoặc >11/19/2014.  Không với công thức này là đích cả!

Ví dụ 1. Công thức hàm IF cho 1 ngày mon với hàm DATEVALUE

Để hàm IF rất có thể nhận dạng được tháng ngày nhập một biểu thức logic, các bạn phải kê nó nhập hàm DATEVALUE như vậy này: DATEVALUE(“11/19/2014”). Công thức hoàn hảo với dạng như sau:

=IF(C2<DATEVALUE("11/19/2014"), "Completed", "Coming soon")

Như minh họa của hình bên dưới, công thức hàm IF này trân quý tháng ngày nhập cột C và trả về độ quý hiếm “Completed” nếu mà trò nghịch tặc này biểu diễn tra trước thời điểm ngày 11 mon 11, còn ngược lại thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm “Coming soon”.

An example of the IF formula with the DATEVALUE function

Ví dụ 2. Công thức hàm IF với hàm TODAY()

Với ĐK điều kiện kèm theo các bạn thể hiện tùy thuộc vào tháng ngày lúc này, chúng ta có thể người sử dụng hàm TODAY() nhập biểu thức logic. Ví dụ như:

=IF(C2<DATEVALUE("11/19/2014"), "Completed", "Coming soon")

Hàm IF còn rất có thể hiểu những biểu thức logic phức tạp hơn hẳn như ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Công thức hàm IF không ngừng mở rộng cho 1 ngày mon nhập quá khứ và tương lai

Giả sử như các bạn chỉ mong muốn lưu lại trong vòng rộng lớn 30 ngày tính kể từ thời khắc lúc này thì chúng ta có thể màn biểu diễn biểu thức logic như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn hảo với dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")

Để đã cho thấy những ngày đang được ra mắt cách đó rộng lớn 30 ngày, chúng ta có thể người sử dụng công thức sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

Advanced IF formulas for future and past dates
Nếu bạn thích với tất cả nhì tín hiệu nhập và một cột các bạn sẽ cần dùng cho tới hàm IF được gắn ghép như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

A nested IF formula for dates

Ví dụ về công thức hàm IF mang đến tài liệu và dù trống:

Đôi Lúc bạn thích lưu lại dù tài liệu hoặc dù trống rỗng chắc chắn thì bạn phải tiến hành một trong số cơ hội sau:

  • Sử dụng phối kết hợp hàm IF với ISBLANK
  • Sử dụng những biểu thức logic =”” (bằng dù trống) hoặc <>”” (khác dù trống).

Bảng sau đây tiếp tục lý giải rõ ràng sự khác lạ thân thiện nhì cơ hội bên trên và thể hiện ví dụ

Biểu thức logic Mô tả Ví dụ
Ô trống =”” Được cho rằng TRUE nếu như dù được hướng đẫn là dù trống rỗng, bao hàm cả những dù với chừng lâu năm xâu vì chưng 0.

Ngược lại thìa là FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 nếu như A1 là dù trống rỗng. trái lại thì trả về 1

Nếu A1 là 1 chuỗi độ quý hiếm trống rỗng thì trả về 0

ISBLANK() Được cho rằng TRUE nếu như dù được hướng đẫn là dù rông trọn vẹn – không tồn tại công thức, không tồn tại cả chuỗi độ quý hiếm trống rỗng được trả về kể từ công thức không giống.

Ngược lại thìa là FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại thành quả như là với công thức bên trên tuy nhiên xử lý những dù có tính lâu năm chuỗi vì chưng 0 giống như những dù trống rỗng.

Tức là, nếu như A1 có một chuỗi độ quý hiếm trống rỗng, công thức tiếp tục trả về 1.

Ô với chứa chấp dữ liệu <>”” Được cho rằng TRUE nếu như dù hướng đẫn với chứa chấp tài liệu. trái lại thìa là FALSE

Những dù với chừng lâu năm chuỗi vì chưng 0 thìa là dù trống

=IF(A1<>””, 1, 0)

Trả về 1 nếu như A1 dù với tài liệu, ngược lại thì trả về 0

Nếu A1 với chuỗi độ quý hiếm trống rỗng thì công thức trả về 0

ISBLANK()=FALSE Được cho rằng TRUE nếu như dù ấn tấp tểnh ko cần dù trống rỗng. trái lại thìa là FALSE

Ô với chừng lâu năm chuỗi vì chưng o thìa là dù ko rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương tự động giống như những công thức bên trên, tuy nhiên trả về 1 nếu như A1 với bao hàm một chuỗi độ quý hiếm rỗng

Ví dụ sau đây tiếp tục màn biểu diễn biểu thức logic với chứa chấp dữ liệu/ trống rỗng tiếp tục ra làm sao.

Giả sử như tài liệu nhập cột C chỉ đã đạt được sau thời điểm đang được với tài liệu nhập cột B ứng với game đang được ra mắt thì chúng ta có thể người sử dụng công thức hàm IF sau nhằm lưu lại những game đang được trả thành

=IF($C2<>"", "Completed", "")

=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không tồn tại chừng lâu năm chuỗi vì chưng 0 nhập bảng nên cả nhì công thức đều trả về thành quả như nhau:

The IF formula for blank / non-blank cells

Nếu bạn thích coi chỉ dẫn cơ hội dùng hàm IF nhập Excel này bên dưới dạng đoạn phim, thì mời mọc các bạn bám theo dõi đoạn phim sau đây:

Ví dụ dùng hàm IF trong những việc xếp loại bám theo điểm số

Trong tình huống các bạn với 1 đòi hỏi bố trí điểm số như sau:

  • Từ 5 cho tới 6.5: xếp loại trung bình
  • Từ 6.5 cho tới 8: xếp loại khá
  • Từ 8 trở lên: xếp loại giỏi

giả sử điểm số ở trong dù A1, thì chúng ta có thể ghi chép hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1<6.5),"Trung bình",
    IF(AND(A1>=6.5, A1<8), "Khá",
       IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Xem thêm: Sầu riêng bao nhiêu calo, ăn có béo không? Cách ăn sầu riêng không lo tăng cân

Trong tình huống này, nếu như bạn thấy việc ghi chép hàm IF lồng nhau quá phức tạp và khó khăn hiểu, thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm cách tiến hành không giống ngắn ngủn gọn gàng và dễ dàng nắm bắt rộng lớn vì chưng cách dùng hàm VLOOKUP

Như vậy với nội dung bài viết này, nttexpress.vn đang được share mang đến chúng ta cách sử dụng hàm IF nhập Excel: Công thức mang đến số, ký tự động, tài liệu và dù trống rỗng và một trong những những ví dụ. Nếu với ngẫu nhiên vướng mắc gì rất có thể comment tức thì bên dưới nội dung bài viết này nhằm công ty chúng tôi rất có thể giải quyết và xử lý từng vướng mắc của người sử dụng một cơ hội nhanh nhất.

Những kiến thức và kỹ năng các bạn đang được coi nằm trong khóa học: Excel kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao của Học Excel Online. Khóa học tập này hỗ trợ cho mình kiến thức và kỹ năng một cơ hội vừa đủ và với khối hệ thống về những hàm, những khí cụ nhập excel, phần mềm excel nhập công việc…

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Chọn Kiểu Tóc Nam sao cho Đúng và Phù Hợp?

Đã bao giờ bạn nhìn thấy một kiểu tóc rất thời thượng và ưng mắt, nhưng đồng thời cũng phân vân liệu rằng kiểu tóc ấy có phù hợp với mình không? Hãy để Tony Barber House giúp bạn giải quyết vấn đề ấy nhé!