Phân biệt Despite, in spite of, although, though, even though

Key takeaways

1. Định nghĩa: khoác dù…, nhưng…

Bạn đang xem: Phân biệt Despite, in spite of, although, though, even though

2. Cấu trúc:

 • Despite - in spite of:

  • Despite/In spite of + N/Ving/the fact that S + V, S + V

  • S + V + despite/in spite of + N/Ving/the fact that S + V

 • Although - though - even though:

  • Although/Though/Even though + S + V, S + V

  • S + V + although/though/even though + S + V

  • Although/Though/Even though + Ving, S + V

  • Although/Though/Even though + Ved, S + V

  • Although/Though/Even though + N/Adj, S + V

3. Lưu ý:

 • Nếu Despite - in spite of - although - though - even though đứng ĐẦU câu thì thân ái 2 mệnh đề “mặc dù” và “nhưng” CÓ lốt phẩy.

 • Nếu Despite - in spite of đứng GIỮA câu thì thân ái 2 mệnh đề “mặc dù” và “nhưng” hoàn toàn có thể LƯỢC BỎ lốt phẩy.

 • Tuyệt đối KHÔNG sử dụng “but” nhằm chính thức mệnh đề “nhưng”.

Despite - in spite of - although - though - even though là gì?

Despite - in spite of - although - though - even though đều đem nghĩa “mặc dù”, “bất chấp”, dùng để làm thể hiện tại sự tương phản của một hoặc 2 đối tượng người dùng, sự vật, vấn đề trở lên trên.

Ví dụ:

 • Despite looking đáng yêu, the dress is not really worth the money. (tương phản vô nằm trong 1 đối tượng)

(Mặc mặc dù nhìn khá xinh, tuy nhiên nhưng mà cái váy đó thực sự ko xứng đáng chi phí mua sắm.)

 • My mother bought it for má although I did not lượt thích it. (tương phản thân ái 2 đối tượng)

(Mẹ vẫn mua sắm nó mang đến tôi tuy vậy tôi ko mến.)

 • Despite the fact that everyone thought that he would not be able lớn make it, he didn’t give up and eventually won the first prize. (tương phản thân ái đối tượng người dùng này và nhiều đối tượng người dùng khác)

(Bất chấp thực sự rằng toàn bộ quý khách đều ko suy nghĩ anh tớ tiếp tục thực hiện được, anh đang không kể từ quăng quật và sau cùng đang được giành quán quân chung kết.)

Cách dùng Despite / In spite of

image-alt

Cấu trúc 1: Despite/In spite of + N/Ving/the fact that S + V, S + V

Mệnh đề chứa chấp Despite và In spite of là mệnh đề đem nghĩa “mặc dù”. Sau Despite và In spite of là một trong những danh kể từ, một cụm danh kể từ, một động kể từ đuôi -ing hoặc cụm kể từ “the fact that + mệnh đề”.

Mệnh đề sót lại là mệnh đề đem nghĩa “nhưng”.

Ví dụ:

 • Despite/In spite of his fever, he managed lớn go lớn school. (+N)

 • Despite/In spite of having a fever, he managed lớn go lớn school. (+Ving)

 • Despite/In spite of the fact that he had a fever, he managed lớn go lớn school. (+the fact that S + V)

Dịch: Mặc mặc dù bị nóng bức, tuy nhiên cậu ấy vẫn nỗ lực nhằm cho tới ngôi trường.

Despite/In spite of

N (danh kể từ, cụm danh từ)

, S + V (mệnh đề)

Ving (động kể từ đuôi -ing)

the fact that S + V (the fact that + mệnh đề)

Cấu trúc 2: S + V + despite/in spite of + N/Ving/the fact that S + V

Ví dụ:

 • He managed lớn go lớn school despite/in spite of his fever. (+N)

 • He managed lớn go lớn school despite/in spite of having a fever. (+Ving)

 • He managed lớn go lớn school despite/in spite of the fact that he had a fever (+the fact that S + V)

Dịch: Cậu ấy vẫn nỗ lực nhằm cho tới ngôi trường tuy vậy bị nóng bức.

Lưu ý:

 • Nếu Despite - in spite of đứng ĐẦU câu thì thân ái 2 mệnh đề “mặc dù” và “nhưng” CÓ lốt phẩy.

 • Nếu Despite - in spite of đứng GIỮA câu thì thân ái 2 mệnh đề “mặc dù” và “nhưng” hoàn toàn có thể LƯỢC BỎ lốt phẩy.

 • Tuyệt đối KHÔNG sử dụng “but” nhằm chính thức mệnh đề “nhưng”.

S + V (mệnh đề)

despite/in spite of

N (danh kể từ, cụm danh từ)

Ving (động kể từ đuôi -ing)

the fact that S + V (the fact that + mệnh đề)

Cách dùng Although / Though / Even though
image-alt

Cấu trúc 1: Although/Though/Even though + S + V, S + V

Mệnh đề chứa chấp Although/Though/Even though là mệnh đề đem nghĩa “mặc dù”. Sau Although/Though/Even though là một trong những mệnh đề.

Mệnh đề sót lại là mệnh đề đem nghĩa “nhưng”.

Ví dụ:

 • Although/Though/Even though he had a fever, he managed lớn go lớn school.

  (Mặc mặc dù bị nóng bức, tuy nhiên cậu ấy vẫn nỗ lực nhằm cho tới ngôi trường.)

Although

Though

Even though

S + V (mệnh đề)

, S + V (mệnh đề)

Cấu trúc 2: S + V + although/though/even though S + V

Ví dụ:

 • He managed lớn go lớn school although/though/even though he had a fever.

  (Cậu ấy vẫn nỗ lực nhằm cho tới ngôi trường tuy vậy bị nóng bức.)

Lưu ý:

 • Nếu Although/Though/Even though đứng ĐẦU câu thì thân ái 2 mệnh đề “mặc dù” và “nhưng” CÓ lốt phẩy.

 • nếu Despite - in spite of đứng GIỮA câu thì thân ái 2 mệnh đề “mặc dù” và “nhưng” hoàn toàn có thể LƯỢC BỎ lốt phẩy.

 • Tuyệt đối KHÔNG sử dụng “but” nhằm chính thức mệnh đề “nhưng”.

 • Though thông thường được dùng vô văn rằng rộng lớn Although. Even though thông thường được dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề sự tương phản vì thế sắc thái nghĩa mạnh rộng lớn Although và Though.

S + V (mệnh đề)

although/though/even though

S + V (mệnh đề)

Cấu trúc 3: Although/Though/Even though + Ving, S + V

Cấu trúc ăm ắp đủ

Cấu trúc rút gọn

Although/Though/Even though + S + V

Although/Though/Even though + Ving

Lưu ý: Chỉ dùng Although/Though/Even though + Ving để thay thế thế Although/Though/Even though + S + V khi:

 • Chủ ngữ của vế “mặc dù” và vế “nhưng” đều chỉ cộng đồng một đối tượng người dùng.

 • Vị ngữ của vế “mặc dù” là động kể từ thông thường ở dạng dữ thế chủ động.

Ví dụ 1: Although Peter has worked harder this term, he still needs lớn put more work into mathematics.

Although working harder this term, Peter still needs lớn put more work into mathematics.

(Mặc mặc dù Peter đang được học tập cần mẫn rộng lớn ở kỳ này, tuy nhiên thằng bé nhỏ vẫn cần thiết nỗ lực rộng lớn trong những việc học tập môn toán.)

Giải thích:

 • Chủ ngữ của vế “mặc dù” và vế “nhưng” đều chỉ cộng đồng một đối tượng: Peter (he)

 • Vị ngữ của vế Although ở dạng dữ thế chủ động (has worked).

  → Vậy nên hoàn toàn có thể rút gọn gàng Although + S + V (Although Peter has worked) trở nên Although + Ving (Although working).

Ví dụ 2: Although I liked the doll a lot, my mother didn’t buy it for má.

(Mặc mặc dù tôi mến con cái búp bê tê liệt lắm, u tôi đang không mua sắm nó mang đến tôi.)

→ Không được gửi thành: Although liking it a lot, my mother didn’t buy it for má.

Giải thích: Chủ ngữ của vế “mặc dù” và vế “nhưng” KHÔNG chỉ cộng đồng một đối tượng người dùng, cụ thể:

 • Chủ ngữ của vế “mặc dù” là “I” (Mặc mặc dù tôi…)

 • Chủ ngữ của vế “nhưng” là “my mother” (nhưng u tôi…)

  → Vậy nên ko thể rút gọn gàng Although + S + V trở nên Although + Ving.

Cấu trúc 4: Although/Though/Even though + Ved, S + V

Cấu trúc ăm ắp đủ

Cấu trúc rút gọn

Although/Though/Even though + S + be + Vpp

Although/Though/Even though + Vpp

Lưu ý: Chỉ dùng Although/Though/Even though + Ved để thay thế thế Although/Though/Even though + S + V khi

 • Chủ ngữ của vế “mặc dù” và vế “nhưng” đều chỉ cộng đồng một đối tượng

 • Vị ngữ của vế “mặc dù” ở dạng bị động

Ví dụ 1:

 • Although he was given a high score, he didn’t think that he deserved it.

Although given a high score, he didn’t think that he deserved it.

(Mặc mặc dù được mang đến điểm trên cao, anh tớ ko suy nghĩ là bản thân xứng danh với số điểm tê liệt..)

Giải thích:

 • Chủ ngữ của “mặc dù” và vế “nhưng” đều chỉ cộng đồng một đối tượng: he

 • Vị ngữ của vế Although ở dạng tiêu cực (was + elected)

  → Vậy nên hoàn toàn có thể rút gọn gàng Although + S + V (Although he was elected) trở nên Although + Ved (Although elected)

Ví dụ 2:

Although Lily has been trained lớn khuyễn mãi giảm giá with such situations, she remains nervous.

Although trained lớn khuyễn mãi giảm giá with such situations, Lily remains nervous.

Giải thích:

 • Chủ ngữ của “mặc dù” và vế “nhưng” đều chỉ cộng đồng một đối tượng: Lily (she)

 • Vị ngữ của vế Although ở dạng tiêu cực (has been trained)

  → Vậy nên hoàn toàn có thể rút gọn gàng Although + S + V (Although Lily has been trained) trở nên Although + Ved (Although trained).

Cấu trúc 5: Although/Though/Even though + N/Adj, S + V

Cấu trúc ăm ắp đủ

Cấu trúc rút gọn

Although/Though/Even though + S + be + N

Although/Though/Even though + N

Xem thêm: Phần mềm hỗ trợ thiết kế avatar Anime đẹp, độc và đơn giản

Although/Though/Even though + S + be + Adj

Although/Though/Even though + Adj

Lưu ý: Chỉ dùng Although/Though/Even though + N/Adj để thay thế thế Although/Though/Even though + S + be + N/Adj khi:

 • Chủ ngữ của “mặc dù” và vế “nhưng” đều chỉ cộng đồng một đối tượng

 • Vị ngữ của vế “mặc dù” ở dạng be + N/Adj

Ví dụ 1: Though he is an American citizen, he has never lived in the States.

Though an American citizen, he has never lived in the States.

(Mặc sử dụng là công dân Mỹ, anh ấy ko lúc nào sinh sống ở Mỹ.)

Giải thích:

 • Chủ ngữ của “mặc dù” và vế “nhưng” đều chỉ cộng đồng một đối tượng: he

 • Vị ngữ của vế “mặc dù” ở dạng be + N (is an American citizen)

→ Vậy nên hoàn toàn có thể rút gọn gàng Although + S + be + N (He is an American citizen) trở nên Although + N (although an American citizen)

Ví dụ 2: Although Lily was very interested, she didn’t show any emotion when John invited her lớn go for a walk.

Although very interested, Lily didn’t show any emotion when John invited her lớn go for a walk.

(Mặc mặc dù cực kỳ yêu thích, tuy nhiên Lily ko nhằm lộ chút biểu cảm này khi John mời mọc cô ấy chuồn đi dạo.)

Giải thích:

 • Chủ ngữ của “mặc dù” và vế “nhưng” đều chỉ cộng đồng một đối tượng: Lily (she)

 • Vị ngữ của vế “mặc dù” ở dạng be + Adj (was very interested).

→ Vậy nên hoàn toàn có thể rút gọn gàng Although + be + Adj (Lily was very interested) trở nên Although + Adj (although very interested).

Cấu trúc ăm ắp đủ

Cấu trúc rút gọn

Điều khiếu nại để thay thế thế

Although - Though - Even though + S + V

Although - Though - Even though + Ving

 • Chủ ngữ của “mặc dù” và vế “nhưng” đều chỉ cộng đồng một đối tượng

 • Vị ngữ của vế “mặc dù” ở dạng căn nhà động

Although - Though - Even though + Ved

 • Chủ ngữ của “mặc dù” và vế “nhưng” đều chỉ cộng đồng một đối tượng

 • Vị ngữ của vế “mặc dù” ở dạng bị động

Although - Though - Even though + N/Adj

 • Chủ ngữ của “mặc dù” và vế “nhưng” đều chỉ cộng đồng một đối tượng

 • Vị ngữ của vế “mặc dù” ở dạng be + N/Adj

Chuyển thay đổi câu sử dụng Although / Though / Even though sang trọng Despite / In spite of

Trong quy trình quy đổi này, mệnh đề “mặc dù” tiếp tục thay cho thay đổi, vế “nhưng” không thay đổi.

image-alt

Cách 1: Sử dụng “The fact that + S + V”

Cách chuyển:

 • Chuyển Although + S + V trở nên Despite + the fact that + S + V.

Ví dụ:

 • Although the weather was bad, they decided lớn go camping.

→ In spite of the fact that the weather was bad, they went decided lớn go camping.

(Bất chấp thực sự rằng khí hậu xấu xí, bọn họ đưa ra quyết định chuồn cắm trại.)

 • Though she is rich, she is very modest.

→ Despite the fact that she is rich, she is very modest.

(Bất chấp thực sự rằng cô ấy biết bao, cô ấy cực kỳ từ tốn.)

Cách 2: Sử dụng Ving khi căn nhà ngữ của 2 mệnh đề kiểu như nhau

Cách chuyển:

 • Chuyển Although + S + V trở nên Despite + Ving, tức là quăng quật căn nhà ngữ và dịch chuyển kể từ trở nên dạng Ving.

 • Lưu ý, nếu như căn nhà ngữ là tên gọi riêng rẽ, tớ cần thiết gửi thương hiệu riêng rẽ này sang trọng mệnh đề sót lại.

Ví dụ:

 • Although he had a fever, he managed lớn go lớn school.

→ Despite having a fever, he managed lớn go lớn school.

(Mặc mặc dù bị nóng bức, tuy nhiên cậu ấy vẫn nỗ lực nhằm cho tới ngôi trường.)

 • Even though John was injured, he tried lớn finish the match.

→ In spite of being injured, John tried lớn finish the match.

(Mặc mặc dù bị thương, tuy nhiên John vẫn nỗ lực hoàn thành xong trận đấu.)

Cách 3: Sử dụng danh kể từ, cụm danh từ

Trường phù hợp 1: Chuyển Although + S + be + Adj trở nên Despite + Adj + N

Nếu căn nhà ngữ là đại kể từ nhân xưng, tớ trở thành đại kể từ nhân xưng trở nên tính kể từ chiếm hữu ứng.

Nếu căn nhà ngữ là một trong những (cụm) danh kể từ, tớ dùng chiếm hữu cơ hội ’s. Sau tê liệt, tớ quăng quật be và trở thành tính kể từ nên danh kể từ.

Ví dụ:

 • Even though she is unfriendly, they want lớn befriend her.

→ Despite her unfriendliness, they want lớn befriend her.

(Bất chấp sự ko thân ái thiện của cô ý ấy, bọn họ mong muốn thực hiện chúng ta với cô.)

 • Although his mother was patient, his sluggishness annoyed her.

→ In spite of his mother’s patience, his sluggishness annoyed her.

(Bất chấp sự kiên trì của u cậu tớ, sự chậm rãi của cậu khiến cho bà ấy bực bản thân.)

Trường phù hợp 2: Chuyển Although + N + V + Adv trở nên Despite + adj + N

Nếu căn nhà ngữ là đại kể từ nhân xưng, tớ trở thành đại kể từ nhân xưng trở nên tính kể từ chiếm hữu ứng.

Nếu căn nhà ngữ là một trong những (cụm) danh kể từ, tớ dùng chiếm hữu cơ hội ’s. Sau tê liệt, tớ dịch chuyển kể từ nên danh kể từ và trở thành trạng kể từ trở nên tính kể từ xong để lên trước danh kể từ.

Ví dụ:

 • Though he behaved badly, she forgave him.

→ In spite of his bad behavior, she forgave him.

(Bất chấp cơ hội đối xử tệ hoảng sợ của anh ý tớ, cô ấy đang được bỏ qua mang đến hắn.)

 • Even though her boyfriend drove carelessly, she was calm.

→ Despite her boyfriend’s careless driving, she was calm.

(Bất chấp việc tài xế ẩu của doanh nghiệp trai cô ấy, cô ấy vẫn điềm tĩnh.)

Bài tập

image-alt

Chuyển kể từ câu chứa chấp ‘although’, ‘though’ hoặc ‘even though’ sang trọng câu sử dụng ‘despite’ hoặc ‘in spite of’. Một số câu hoàn toàn có thể sở hữu nhiều hơn nữa một cơ hội quy đổi.

 1. _______she was exhausted, sleep didn't come.

 2. Arrangements lượt thích this are commonplace, _______ largely hidden from view.

 3. Our vacation was a lot of fun, _______ the cold weather.

 4. _______his father was a king, Cyrus was brought up lượt thích the son of a common man.

 5. He still loves her, _______ the fact that her bad habits drive him crazy.

 6. He was an accomplished pianist and composer, ________never publishing any of his works.

 7. Martha, _______ half her sister’s age, was taller by two inches than thở Jane.

 8. He made it lớn the airport on time, _______ getting lost on the way.

 9. Was she destined lớn feel that for Darkyn, _______ knowing what he was?

 10. _______ all the hours of practice and training, we lost the game.

Đáp án:

1. Although/Though/Even though

Giải thích: Although/Though/Even though + S + V (she + was exhausted).

2. Although/Though/Even though

Giải thích:

 • Ta thấy ở sau vị trí trống rỗng là Vpp (hidden), vậy nên hoàn toàn có thể thấy đó là là cấu hình rút gọn gàng Although + Vpp (rút gọn gàng kể từ mệnh đề không thiếu là although they are largely hidden).

 • Không sử dụng despite vì thế despite chỉ chuồn với N/cụm N/Ving/the fact that S + V.

3. Despite/In spite of

Giải thích:

 • Despite/In spite of + N

 • Không sử dụng được cấu hình rút gọn gàng Although/Though/Even though+ N vì thế căn nhà ngữ của vế “mặc dù” và vế “nhưng” KHÔNG chỉ cộng đồng một đối tượng người dùng. (Our vacation was a lot of fun, although the weather was cold.)

4. Although/Though/Even though

Giải thích: Although/Though/Even though + S + V (his father + was a king).

5. Despite/In spite of

Giải thích: Despite/In spite of + the fact that + S + V (the fact that + her bad habits + drive him crazy).

6. Although/Though/Even though/Despite/In spite of

Giải thích: câu này hoàn toàn có thể sở hữu 2 ngôi trường hợp:

 • Trường phù hợp 1: Despite/In spite of + Ving

 • Trường phù hợp 2: Although/Though/Even though + Ving

  Ta thấy ở sau vị trí trống rỗng là Ving (never publishing), vậy nên hoàn toàn có thể thấy đó là là cấu hình rút gọn gàng Although + Ving (rút gọn gàng kể từ câu trả chỉnh: He was an accomplished pianist and composer, although he never published any of his works.)

7. Although

Giải thích:

 • Ta thấy ở sau vị trí trống rỗng là một trong những Adj (half), vậy nên hoàn toàn có thể thấy đó là cấu hình rút gọn gàng Although + adj (rút gọn gàng kể từ mệnh đề không thiếu là although she is half her sister’s age).

 • Không sử dụng despite vì thế despite chỉ chuồn với N/cụm N/Ving/the fact that S + V.

8. Although/Though/Even though/Despite/In spite of

Giải thích: tương tự động câu 6.

9. Although/Though/Even though/Despite/In spite of

Giải thích: tương tự động câu 6.

10. Despite/In spite of

Giải thích:

Xem thêm: Các hàm cơ bản trong Excel: Gọi tên 15 hàm siêu quen thuộc

 • Despite/In spite of + N

 • Không sử dụng được cấu hình rút gọn gàng Although/Though/Even though+ N vì thế căn nhà ngữ của vế “mặc dù” và vế “nhưng” KHÔNG chỉ cộng đồng một đối tượng người dùng. (Although all the hours of practice and training were spent, we lost the game.)

Tổng kết

Bài ghi chép bên trên đang được cung ứng mang đến sỹ tử khái niệm, cơ hội dùng và phân biệt những cấu hình Despite - in spite of - although - though - even though. Để hoàn toàn có thể thuần thục dùng những cụm kể từ bên trên, sỹ tử nên nỗ lực dùng những cụm kể từ bên trên vô vào nội dung bài viết và vô cuộc sống thường ngày thông thường ngày. Hi vọng rằng qua chuyện nội dung bài viết, những sỹ tử hoàn toàn có thể tiếp tục vận dụng những cụm kể từ bên trên một cơ hội chuẩn chỉnh xác.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Chọn Kiểu Tóc Nam sao cho Đúng và Phù Hợp?

Đã bao giờ bạn nhìn thấy một kiểu tóc rất thời thượng và ưng mắt, nhưng đồng thời cũng phân vân liệu rằng kiểu tóc ấy có phù hợp với mình không? Hãy để Tony Barber House giúp bạn giải quyết vấn đề ấy nhé!