Trắc nghiệm Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Làm việc với đối tượng đường và văn bản


Haylamdo biên soạn và thuế tầm 15 thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 10 Bài 14: Làm việc với đối tượng người dùng lối và văn phiên bản đem đáp án và tiếng giải cụ thể không thiếu những cường độ sách Kết nối trí thức sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm Tin 10.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối trí thức Bài 14 (có đáp án): Làm việc với đối tượng người dùng lối và văn bản

Câu 1. Cần tối thiểu từng nào điểm nhằm xác lập một lối thẳng?

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Làm việc với đối tượng đường và văn bản

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Câu 2. Có bao nhiêu bước vẽ đối tượng người dùng đường?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 3. Chọn tuyên bố trúng trong số tuyên bố sau:

A. Hình khối là đối tượng người dùng được khái niệm sẵn vô Inkscape và xác đinh vày những đặc thù toán học tập ngặt nghèo.

B. Khi kiểm soát và điều chỉnh hình khối tao nhận được hình mới nhất với đặc thù thay cho thay đổi.

C. Không thể kiểm soát và điều chỉnh những đối tượng người dùng tự tại dạng lối.

D. Các đối tượng người dùng tự tại ko thể chỉnh trở nên hình dạng không giống.

Câu 4. Chọn kể từ không đủ vô câu sau:Khi nối những đoạn trực tiếp hoặc đoạn cong cùng nhau tao nhận được lối cong … rộng lớn.

A. giản dị.

B. phức tạp.

C. cong.

D. trực tiếp.

Câu 5. Điểm nối trong những đoạn đem bao nhiêu loại điểm?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 6. Điểm neo láng được thể hiện tại vày hình gì?

A. hình tam giác.

B. hình vuông vắn, hình tròn trụ.

C. hình thoi.

D. hình bình hành.

Câu 7. Điểm neo góc được thể hiện tại vày hình gì?

A. hình tam giác.

B. hình vuông vắn, hình tròn trụ.

C. hình thoi.

D. hình bình hành.

Câu 8. Độ cong bên trên từng điểm tùy thuộc vào bao nhiêu yếu đuối tố?

A. 2.

Xem thêm: Nốt ruồi trên mu bàn tay Nam, Nữ: Đoán ý nghĩa Tốt - Xấu

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 9. Có bao nhiêu bước sửa đổi điểm neo?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 10. Chọn kể từ không đủ vô câu sau: Ta có thể tinh ranh chỉnh đối tượng người dùng lối phụ thuộc vào … và những điểm, lối chỉ phía.

A. điểm neo.

B. lăn tay phía.

C. lối.

D. lối neo.

Câu 11. Chọn phân phát biểu sai trong số tuyên bố sau:

A. Các điểm nối trong những đoạn hoàn toàn có thể là vấn đề neo láng hoặc điểm neo góc.

B. Độ cong bên trên từng điểm neo dựa vào lăn tay phía và lối chỉ phía.

C. Khi xác lập điểm neo bên trên phiên bản vẽ, cần thiết xác lập thêm thắt những đoạn ở thân thích nhằm nối những điểm neo đã có sẵn trước.

D. Điểm neo góc thể hiện tại vày một hình thoi.

Câu 12. Muốn quăng quật những tùy chỉnh đang được đặt điều, tao lựa chọn đối tượng người dùng văn phiên bản rồi sử dụng mệnh lệnh gì?

A. Text/ Remove Manual Kerns.

B. Text/ Remove.

C. File/ Remove Manual Kerns.

D. Text/ Remove Manual.

Câu 13. Muốn đặt điều văn phiên bản bám theo lối đang được đem, tao sử dụng mệnh lệnh gì?

A. File/ Put on Path.

B. Text/ Put the Path.

C. Text/ Put in Path.

D. Text/ Put on Path.

Câu 14. Muốn quăng quật đặt điều văn phiên bản bám theo lối, tao sử dụng mệnh lệnh gì?

A. Text/ Remove on Path.

B. File/ Remove from Path.

C. Text/ Remove from Path.

D. File/ Remove on Path.

Câu 15. Trong Inkscape tao hoàn toàn có thể tinh ranh chỉnh đối tượng người dùng lối dựa vào:

A. Điểm neo.

Xem thêm: Sầu riêng bao nhiêu calo, ăn có béo không? Cách ăn sầu riêng không lo tăng cân

B. Điểm chỉ phía.

C. Đường chỉ phía.

D. Cả phụ vương nhân tố bên trên.

BÀI VIẾT NỔI BẬT