Tổng hợp cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 1,2,3

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK thông thường dùng để làm nhấn mạnh vấn đề chân thành và ý nghĩa hành vi, tăng tính biểu cảm mang lại câu văn. Đây cũng là vấn đề ngữ pháp cần thiết, xuất hiện nay trong số bài bác đua trung học tập phổ thông, TOEIC lộn IELTS. 

Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong ELSA Speak mò mẫm hiểu kiến thức và kỹ năng hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1, 2, 3, kể từ bại liệt áp dụng nhằm tiếp xúc và giải bài bác tập dượt thiệt chất lượng tốt nhé.

Bạn đang xem: Tổng hợp cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 1,2,3

Kiểm tra trị âm với bài bác tập dượt sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click vĩ đại start recording!

Recording... Click vĩ đại stop!

loading

Đảo ngữ câu ĐK là gì?

1. Khái niệm

Đảo ngữ là cách thức hòn đảo ngược địa điểm của công ty ngữ và động kể từ, nhằm mục tiêu nhấn mạnh vấn đề chân thành và ý nghĩa của hành vi hoặc tăng thêm tính biểu cảm mang lại tiếng rằng.

Với cấu hình hòn đảo ngữ câu ĐK, mệnh đề “if” (if clause) sẽ tiến hành thay cho thay đổi, mệnh đề chủ yếu (main clause) được không thay đổi. 

“If” sẽ tiến hành vô hiệu và thay vì những trợ động kể từ không giống, cụ thể:

 • Trong câu ĐK loại 1: “If” → “Should”
 • Trong câu ĐK loại 2: “If” → “Were” 
 • Trong câu ĐK loại 3: “If” → “Had” 

Ví dụ: 

Câu điều kiện Đảo ngữ câu điều kiện Dịch nghĩa
If it is not rainy tomorrow, I will go camping at Bai But with my best friends.Should it not be rainy tomorrow, I will go camping at Bai But with my best friends.Nếu ngày mai trời ko mưa, tôi tiếp tục chuồn cắm trại với bao nhiêu người bạn tri kỷ ở Bãi Bụt.
If I were you, I’d finish the report by MondayWere I you, I’d finish the report by Monday.Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục hoàn thiện bạn dạng report trước thứ hai.
If I had slept earlier last night, I wouldn’t have been ví tired this morning.Had I slept earlier last night, I would not have been ví tired this morningNếu tối qua chuyện tôi ngủ sớm, sáng sủa ni tôi dường như không mệt rũ rời như thế rồi.
Đảo ngữ câu ĐK là gì

2. Chức năng 

Đảo ngữ câu ĐK với 3 tác dụng chủ yếu là: 

 • Nhấn mạnh mệnh đề ĐK (if clause).
 • Phù phù hợp với lối hành văn học tập thuật, tăng thêm sự sang trọng.
 • Làm gọn gàng mệnh đề ĐK và câu ĐK.  

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 1 Đảo ngữ câu ĐK loại 1
Cấu trúc với động kể từ To beIf + S1 + am/is/are (not) + Adj/N,

S2 + will/may/shall/can + V1

Should + S1 + (not) + be + Adj/N,

S2 + will/may/shall/can + V1

Ví dụIf you are regularly late vĩ đại work, you will be reprimanded in this month’s meeting.

→ Nếu chúng ta thông thường xuyên đi làm việc trễ, các bạn sẽ bị khiển trách cứ vô buổi họp mon này.

Should you be regularly late vĩ đại work, you will be reprimanded in this month’s meeting.
Cấu trúc với động từIf + S1 + (don’t/doesn’t) + V(s,es),

S2 + will/may/shall/can + V1

Should + S1 + (not)+ V1,

S2 + will/may/shall/can + V1

Ví dụIf you don’t lượt thích this shirt, I’ll give it vĩ đại someone else.

→ Nếu chúng ta ko mến cái áo này, tôi tiếp tục tặng nó cho tất cả những người không giống.

Should you not lượt thích this shirt, I’ll give it vĩ đại someone else.

Lưu ý:

 • Trợ động kể từ “should” vô câu hòn đảo ngữ ko đem tức thị “nên”, bất biến nghĩa của mệnh đề “if”. 
 • Nếu mệnh đề “if” gốc không tồn tại “should” → Mượn trợ động kể từ “should”, hòn đảo ngữ câu ĐK theo đòi cấu hình bên trên.
 • Nếu mệnh đề gốc đang được với “should” -> Chỉ cần thiết hòn đảo “should” lên đầu câu.

Ví dụ: 

If you should need my help, I’ll be right there. 

= Should you need my help, I’ll be right there.

Nếu bạn phải tôi hỗ trợ, tôi sẽ tới ngay lập tức.

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 2

Đảo ngữ vô câu ĐK loại 2 tiếp tục thực hiện mang lại fake thiết trở thành nhẹ dịu rộng lớn, thông thường sử dụng để lấy đi ra tiếng khuyên răn một cơ hội lịch thiệp, tinh xảo.

Câu ĐK loại 2 Đảo ngữ câu ĐK loại 2
Cấu trúc với động kể từ To beIf + S1 + were (not) + Adj/N,

S2 + would/could/might (not) + V1

Were + S1+ (not) + be + Adj/N,

S2 +would/could/might (not) + V1

Ví dụIf I were you, I would not waste money on shoes. 

→ Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không còn tiêu tốn lãng phí chi phí vô giầy dép đâu.

Were I you, I would not waste money on shoes.
Cấu trúc với động từIf + S1 + V2,

S2 + would/could/should (not) + V1 

*V2: V quá khứ (cột 2)

Were + S1 + to V,

S2 + would/could/should (not) + V1 

Ví dụHow would you solve it if you caused an inconvenient incident for a customer?

→ Quý Khách tiếp tục giải quyết và xử lý thế này nếu mà chúng ta tạo ra một trường hợp bất ngờ phiền phức mang lại khách hàng hàng?

Were you vĩ đại cause an inconvenient incident for a customer, how would you solve it?

Lưu ý: Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 2 chỉ dùng “were”, ko sử dụng “was” ở bất kể ngôi đại kể từ gì.

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 2

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3Đảo ngữ câu ĐK loại 3
Cấu trúc với động kể từ To beIf + S1 + had (not) been + Adj/N,

S2 + would/could/might have (not) + V3

*V3: V quá khứ phân kể từ (Cột 3)

Had + S1+ (not) been + Adj/N,

S2 +would/could/might have (not) + V3

Ví dụIf Tama had not been late tonight, all of us would have had a perfect các buổi tiệc nhỏ.

→ Nếu Tama ko cho tới muộn thì tất cả chúng ta đang được với cùng 1 buổi tiệc hoàn hảo nhất rộng lớn rồi.

Had Tama not been late tonight, all of us would have had a perfect các buổi tiệc nhỏ.
Cấu trúc với động từIf + S1 + had (not) + V3,

S2 + would/could/should have (not) + V3

Xem thêm: 5200+ Truyền Cảm Hứng Hình ảnh, Hình ảnh HD Tải xuống Miễn phí - Pngtree

Had + S1 + (not) V3,

S2 + would/could/should have (not) + V3 

Ví dụIf she hadn’t been overthinking the whole week, she would have reached her mindfulness. 

→ Nếu cô ấy ko tâm lý rất nhiều cả tuần qua chuyện, cô ấy đang được hoàn toàn có thể bình tĩnh rộng lớn.

Had she not been overthinking the whole week, she would have reached her mindfulness. 
Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 3

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK lếu láo hợp

Đối với loại câu ĐK lếu láo hợp ý này, mệnh đề if nằm trong loại 3 và mệnh đề chủ yếu nằm trong loại 2. 

Câu ĐK lếu láo hợp  Đảo ngữ câu ĐK lếu láo hợp 
Cấu trúc với động từIf + S1 + had (not) + V3,

S2 + would/could/should + V1 

Had + S1 + (not) V3,

S2 + would/could/should (not) + V1 

Ví dụIf Chloe had accepted the proposal, she would be in Milan now enjoying her honeymoon trip.

→ Chloe nhưng mà đồng ý tiếng cầu hít bại liệt thì giờ này cô ấy đang được hưởng trọn tuần tuần trăng mật ở Milan rồi.

Had Chloe accepted the proposal, she would be in Milan now enjoying her honeymoon trip.

>>> cũng có thể chúng ta quan liêu tâm:

 • Cấu trúc câu ĐK quánh biệt
 • Câu tiêu cực thì lúc này đơn

Lưu ý cần thiết tóm về hòn đảo ngữ mệnh đề IF

Khi ko hòn đảo ngữ, mệnh đề “if” hoàn toàn có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chủ yếu. Tuy nhiên, sau khoản thời gian hòn đảo ngữ câu ĐK, mệnh đề “if” nên đứng trước mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ:

Chưa hòn đảo ngữ Đã hòn đảo ngữ
If you are the last person vĩ đại leave the meeting room, you must turn off the lights and close the door carefully.

= You must turn off the lights and close the door carefully if you are the last person vĩ đại leave the meeting room.

Should you be the last person vĩ đại leave the meeting room, you must turn off the lights and close the door carefully.

→ Nếu chúng ta là kẻ ở đầu cuối tách ngoài chống họp, chúng ta nên tắt đèn và ngừng hoạt động cẩn trọng.

>>Xem thêm:

 • Cấu trúc câu tường thuật
 • Cấu trúc câu bị động
 • Cấu trúc mệnh đề mối quan hệ vô giờ Anh

Bài tập dượt về hòn đảo ngữ câu ĐK vô giờ Anh (có đáp án)

Bài tập dượt hòn đảo ngữ câu ĐK với đáp án

Đề bài: Viết lại câu theo đòi cấu hình hòn đảo ngữ câu điều kiện

1. If I have a lot of money, I will buy lots of nice clothes.

2. If you try vĩ đại work, you will soon be a thành viên of the company.

3. If I were you, I would tell your mom the truth.

4. If our house were bigger, we could live comfortably.

5. If he hadn’t gone shopping, he wouldn’t have spent a lot of money. 

6. Our quấn would be happy if I had successfully signed the contract.

7. If I were you, I would have lent Mica some money that morning.

8. If my younger brother had slept enough 8 hours last night, he would feel better now. 

9. If Mini liked puppies, yesterday, she would have taken that adorable dog trang chủ.

Đáp án chi tiết:

1. Should I have a lot of money, I will buy lots of nice clothes.

2. Should you try vĩ đại work, you will soon be a thành viên of the company.

3. Were I you, I would tell your mom the truth.

4. Were our house bigger, we could live comfortably. 

5. Had he not gone shopping, he wouldn’t have spent a lot of money. 

6. Had I signed the contract successfully, our quấn would be happy.

7.  Were I you, I would have lent Mica some money that morning. 

8. Had my younger brother slept enough 8 hours last night, he would feel better now.

9. Were Mini vĩ đại lượt thích puppies, yesterday, she would have taken that adorable dog trang chủ.

Bên cạnh những bài bác tập dượt bên trên, các bạn hãy rèn luyện tăng nằm trong App ELSA Speak nhằm nâng lên trình độ chuyên môn giờ Anh của tớ. Qua 7.000+ bài học kinh nghiệm, 192 chủ thể thông thườn, các bạn sẽ được nâng cấp kĩ năng nghe, ngữ điệu, cơ hội nhấn âm,…

Xem thêm: Lợi thế kinh tế nhờ qui mô (Economies of Scale) và hạn chế của lợi thế kinh tế nhờ qui mô

Điểm đặc trưng của phần mềm ELSA Speak là technology A.I. phát hiện tiếng nói độc quyền, chấm điểm và sửa lỗi trị âm ngay lập tức ngay thức thì. Quý Khách sẽ tiến hành chỉ dẫn chi tiết, kể từ khẩu hình mồm, cơ hội nhả tương đối, bịa đặt lưỡi,…

Học giờ Anh nằm trong phần mềm ELSA Speak

Với ELSA Speak, việc học tập giờ Anh tiếp xúc của các bạn sẽ giản dị, hiệu suất cao rộng lớn thật nhiều. Hệ thống tiếp tục cải cách và phát triển suốt thời gian học tập phù phù hợp với năng lượng cá thể, trải qua bài bác đánh giá năng lượng nguồn vào. 

Để giờ Anh ko trở nên rào cản, hãy ĐK ELSA Pro ngay lập tức thời điểm ngày hôm nay.