Các hàm cơ bản trong Excel: Gọi tên 15 hàm siêu quen thuộc

Excel là một trong khuôn mặt vô nằm trong không xa lạ với SV hoặc nhân viên cấp dưới văn chống. Đây là dụng cụ sát cánh hùn người tiêu dùng tiến hành cơ hội phép tắc tính, trình diễn số liệu,… bên trên bảng tính một cơ hội nhanh gọn lẹ và đơn giản. Tổng phù hợp các hàm cơ phiên bản vô Excel qua quýt nội dung bài viết này tiếp tục giúp cho bạn hiểu rộng lớn về dụng cụ này.

1. Các hàm cơ phiên bản vô Excel về tính chất toán

Tổng phù hợp những hàm cơ phiên bản vô Excel về tính chất toán.

Bạn đang xem: Các hàm cơ bản trong Excel: Gọi tên 15 hàm siêu quen thuộc

1.1. Hàm SUM

Hàm SUM dùng để làm tính tổng toàn bộ những số với vô sản phẩm dù nhưng mà người tiêu dùng lựa chọn (muốn tính).

Công thức tính của hàm SUM:

=SUM(Number1, Number2,…)

Ví dụ: =SUM(20,40,60) Có nghĩa là với những số đó lại cùng nhau và đã tạo ra thành phẩm là 120.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm SUM hình 1

Ví dụ: =SUM(A1:A3) tức thị tính tổng những sản phẩm số kể từ dù A1 cho tới dù A3 tiếp tục đã tạo ra thành phẩm là 120.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm SUM hình 2

1.2. Hàm MIN/MAX

Hàm MIN/MAX dùng để làm tính độ quý hiếm nhỏ/ rộng lớn nhất vô một phạm vi tài liệu hoặc cả bảng tính.

Công thức tính của hàm MIN/MAX

=MIN(Number1, Number2,…)

=MAX(Number1, Number2)

Ví dụ: =MIN(A2:C5) tiếp tục đã tạo ra thành phẩm là 25 – độ quý hiếm nhỏ nhất ở vùng tài liệu nhưng mà chúng ta lựa chọn.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm MIN

Ví dụ: =MAX(A2:C5) tiếp tục đã tạo ra thành phẩm là 89 – độ quý hiếm lớn số 1 ở vùng tài liệu nhưng mà chúng ta lựa chọn.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm MAX

1.3. Hàm COUNT/COUNTA

Để đếm những dù với chứa chấp số trong phạm vi tài liệu, tao người sử dụng hàm COUNT.

Công thức tính của hàm COUNT:

=COUNT(Value1,…)

Ví dụ: =COUNT(A2:C5) tiếp tục đã tạo ra thành phẩm là 9 – tổng con số dù với chứa chấp số.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm COUNT

Để kiểm đếm những dù ko trống vô phạm vi tài liệu chắc chắn, tao người sử dụng hàm COUNTA.

Công thức tính của hàm COUNTA:

=COUNTA(Value1,…)

Ví dụ: =COUNTA(A2:C5) tiếp tục đã tạo ra thành phẩm là 8 – con số dù với chứa chấp số hoặc kí tự động.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm COUNTA

1.4. Hàm AVERAGE

Để tính trung bình nằm trong của một sản phẩm số với vô trang tính, tao người sử dụng hàm AVERAGE.

Công thức tính của hàm AVERAGE:

=AVERAGE(Number1, Number2,…)

Ví dụ: Để tính nấc lương bổng tầm của 6 mon, tao người sử dụng công thức sau: =AVERAGE(C3:C8)

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm AVERAGE

2. Các hàm cơ phiên bản vô Excel về ĐK Logic

Cùng tìm hiểu thêm những hàm cơ phiên bản vô Excel về ĐK Logic

2.1. Hàm COUNTIF

Để đếm dù vô một vùng dữ liệu được lựa chọn thỏa mãn nhu cầu ĐK, tao người sử dụng hàm COUNTIF.

Công thức tính của hàm COUNTIF:

=COUNTIF(Range, Criteria)

Ví dụ, khi chúng ta nhập công thức: =COUNTIF(C2:C11,”>150”), SERP được xem là 8 chính với ĐK con số sản phẩm tồn là 150 trở lên trên.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm COUNTIF

2.2. Hàm IF

Hàm IF được dùng để làm kiểm tra tài liệu với thỏa điều kiện của người tiêu dùng đề ra hay là không và đã tạo ra SERP theo dõi biểu thức logic chính hoặc sai.

Công thức tính của hàm IF:

=IF(Logical_test, Value_if_true, Value_if_false)

Lưu ý: Nếu người tiêu dùng quăng quật trống không 2 ĐK Value_if_true, Value_if_false, độ quý hiếm là 0 nếu như thỏa mãn nhu cầu ĐK và tiếp tục trả độ quý hiếm là FALSE nếu như không thỏa.

Bạn rất có thể theo dõi dõi kỹ rộng lớn qua quýt ví dụ ở hình bên dưới này, Note ĐK tiếp tục là: Điểm số kể từ 7 trở lên trên là Đạt, ngược lại là Không Đạt nếu như điểm số bên dưới 7.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm IF

2.3. Hàm SUMIF

Hàm SUMIF dùng để làm tính tổng những độ quý hiếm thỏa ĐK xác lập.

Công thức tính của hàm SUMIF:

=SUMIF(range,criteria,[sum_range])

Ví dụ: Để tính tổng số color cam trực thuộc cột A với con số là từng nào ở cột B, tao người sử dụng công thức: =SUMIF(A1:A8,”cam”,B1:B8).

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm SUMIF

3. Các hàm cơ phiên bản vô Excel dùng mang lại văn bản

Tiếp theo dõi, hãy nằm trong bản thân tò mò những hàm cơ phiên bản vô Excel dùng mang lại văn phiên bản ngay lập tức sau đây.

3.1. Hàm LEFT/RIGHT/MID

Để cắt ký tự động phía bên trái chuỗi văn bản nhưng mà bản thân lựa chọn, tao dùng hàm LEFT.

Công thức tính của hàm LEFT:

=LEFT(text,[num_chars])

Xem thêm: Sữa tươi có gây dậy thì sớm ở trẻ?

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm LEFT

Để tách ký tự động ở bên phải chuỗi văn bản nhưng mà bản thân lựa chọn, tao dùng hàm RIGHT.

Công thức tính của hàm RIGHT:

=RIGHT(text,[num_chars])

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm RIGHT

Đối với hàm MID tiếp tục trả về thành phẩm là số lượng ký tự động rõ ràng vô chuỗi văn phiên bản xuất trừng trị từ vựng trí bởi chúng ta hướng đẫn bên cạnh đó dựa vào con số ký tự động nhưng mà bạn thích.

Công thức tính của hàm MID:

=MID(text,[num_chars])

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm MID

3.2. Hàm CONCAT

Để nối nhị hoặc nhiều văn phiên bản thành chuỗi văn phiên bản, tao dùng hàm CONCAT.

Công thức tính của hàm CONCAT:

=IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false)

Lưu ý: Nếu người tiêu dùng quăng quật trống không 2 ĐK Value_if_true, Value_if_false, độ quý hiếm là 0 nếu như thỏa mãn nhu cầu ĐK và tiếp tục trả độ quý hiếm là FALSE nếu như không thỏa.

Ví dụ: =CONCAT(“Di”,” “,”Động”,” “,”Việt”,” “,”xin”,” “,”chào”,” “,”Quý”,” “, “khách.”) sẽ trả về kết quả: “Di Động Việt van kính chào Quý khách”.

4. Các hàm cơ phiên bản vô Excel về ngày tháng

Cùng tò mò những hàm cơ phiên bản vô Excel về tháng ngày ngay lập tức sau đây.

4.1. Hàm NOW

Hàm NOW được dùng để làm hiển thị ngày và giờ thời điểm hiện tại trên khối hệ thống thời điểm hiện tại hoặc nếu như bạn thích đo lường độ quý hiếm dựa vào ngày/giờ thời điểm hiện tại và update lại mỗi lúc há trang tính.

Công thức tính của hàm NOW:

=NOW()

Chẳng hạn, nếu như nhập =NOW() thì máy tiếp tục trả về thành phẩm thời giờ thời điểm hiện tại với bên trên khối hệ thống của công ty. Còn nếu như nhập theo dõi cú pháp =NOW()+8 thì SERP được xem là ngày và giờ của 8 ngày vô sau này.

4.2. Hàm DATE

Hàm DATE thể hiện thành phẩm số cho 1 ngày rõ ràng.

Công thức tính của hàm DATE:

=DATE(Year,Month,Day)

Trong cơ, Year là Năm, Month là Tháng, Day là Ngày.

Ví dụ: =DATE(2023,7,7) trả về thành phẩm ngày 7 mon 7 năm 2023.

5. Các hàm cơ phiên bản vô Excel về tra cứu giúp dữ liệu

Cuối nằm trong, hãy nằm trong bản thân dò xét hiểu về những hàm Excel cơ phiên bản về tra cứu giúp tài liệu.

5.1. Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP được dùng khi cần thiết dò dò xét data trong một bảng, theo dõi sản phẩm dọc và trả về data ứng theo dõi sản phẩm ngang.

Công thức tính của hàm VLOOKUP:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Ví dụ: Để xác lập nấc chi trả phụ cung cấp mang lại nhân viên cấp dưới, chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở ví dụ bên dưới này.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm VLOOKUP

5.2. Hàm INDEX

Hàm INDEX trả về kết trái ngược độ quý hiếm hoặc tham ô chiếu độ quý hiếm khác với vô bảng hoặc ở phạm vi chắc chắn.

Công thức tính của hàm INDEX:

=INDEX(array, row_num, column_num)

Bạn rất có thể tìm hiểu thêm sơ qua quýt công thức với vô hình hình họa bên dưới này nhằm dò xét độ quý hiếm thành phần ở cột loại 1, loại loại 4 ở vô bảng.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm INDEX

5.3. Hàm MATCH

Hàm MATCH được dùng nhằm tìm dò xét và xác xác định trí kha khá của một độ quý hiếm trong một dù hoặc 1 mảng.

Công thức tính của hàm MATCH:

=Match(Lookup_value, Lookup_array, Match_type)

Ví dụ: Chẳng hạn, bạn thích dò xét tìm tòi địa điểm của học viên Lâm Thiên Trang vô cỗ làm hồ sơ thi đua tuyển chọn thì rất có thể vận dụng công thức tương tự động như hình bên dưới này.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm MATCH

5.4. Hàm HLOOKUP

Hàm HLOOKUP dùng để làm tìm dò xét data bên trên loại đầu tiên của bảng tham ô chiếu và trả về thành phẩm ứng vô phạm vi nhưng mà người tiêu dùng lựa chọn.

Công thức tính của hàm HLOOKUP:

=HLOOKUP(Lookup_value, Table_ array, Row_index_Num, Range_lookup)

Ví dụ: Quý khách hàng ham muốn xếp thứ hạng học viên ở Bảng 1 với tài liệu với vô Bảng 2, tao tiếp tục dùng công thức như mặt mũi hình bên dưới. Như vậy Có nghĩa là hàm tiếp tục dò xét điểm số học viên ở dù C4 vô Bảng 2 kể từ trái ngược qua quýt, khi bọn chúng nhìn thấy độ quý hiếm ngay gần bởi vì tiếp tục trả về data xếp loại ứng ở sản phẩm 2.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm HLOOKUP

6. Tổng kết

Tổng phù hợp 15 hàm cơ phiên bản vô Excel bất kể người nào cũng đều nên biết qua quýt nội dung bài viết này mong muốn sẽ hỗ trợ chúng ta fan hâm mộ hiểu rộng lớn về những hàm bên trên. Đừng quên follow  Dchannel thuộc khối hệ thống siêu thị Di Động Việt nhằm update từng vấn đề, mẹo nhỏ hoặc nội dung bài viết tiên tiến nhất về technology lúc bấy giờ nhé.

Xem thêm: A-Z toàn bộ kiến thức danh từ trong tiếng Anh quan trọng nhất

Khi lựa lựa chọn Di Động Việt, quý người sử dụng tiếp tục nhận được “CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI”. Di Động Việt công ty chúng tôi luôn luôn nhiệt tình và trách cứ nhiệm trong các việc mang tới những độ quý hiếm nằm trong quyền lợi tối đa cho tới từng người sử dụng. Đồng thời đáp ứng thành phầm chính xác với giá bán phù hợp nhất cho tất cả những người người sử dụng.


Xem thêm:

  • Hướng dẫn 5 cơ hội viết số trang vô Excel 2003, 2007, 2010, năm nhâm thìn cụ thể, đơn giản áp dụng
  • Cách gửi chữ hoa trở nên chữ thông thường vô Excel và ngược lại
  • Hướng dẫn 2 cơ hội bố trí thương hiệu theo dõi trật tự ABC vô Excel giản dị khi lập danh sách
  • 3 Cách xóa loại vô Excel rất rất giản dị nhưng mà chúng ta nên biết

Di Động Việt

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Bộ sưu tập bài tập đạo hàm riêng cấp 2 có lời giải đầy đủ và chi tiết

Chủ đề: bài tập đạo hàm riêng cấp 2 có lời giải Bạn đang tìm kiếm các bài tập về đạo hàm riêng cấp 2 và muốn có lời giải chi tiết? Đừng lo, trên trang web banhoituidap.com, bạn sẽ tìm thấy công cụ tính đạo hàm online tốt nhất hiện nay. Với hiển thị lời giải chi tiết, công cụ này sẽ giúp bạn tính toán các bài tập về đạo hàm một cách dễ dàng và chính xác. Hãy trải nghiệm và nâng cao kỹ năng toán học của bạn ngay hôm nay!